De lakfabriek klaar voor een tweede leven

06 sep 2017

BOEi en TBI-onderneming Nico de Bont realiseerden 25 unieke loftwoningen in de Lakfabriek op het KVLterrein in Oisterwijk. Voor het ontwerp tekende Wenink Holtkamp Architecten uit Eindhoven. Op dinsdag 5 september werd samen met de bewoners de oplevering feestelijk gevierd en is de Lakfabriek symbolisch overgedragen.

Officiële handeling door Roel Maas & Arno Boon met trotse bewoner van De Lakfabriek. Fotografie: Jan van Dalen

Bijzonder proces

Het ontwerp en de indeling van de woningen is bepaald in samenspraak met de bewoners. In een vroeg stadium gaven geïnteresseerden tijdens brainstormavonden invulling aan het plan. Er is zoveel mogelijk gehoor gegeven aan de wensen, waarbij het wooncomfort anno nu niet uit het oog is verloren. (meer informatie over het traject vindt u hier) Het diverse woonaanbod van grondgebonden woningen, appartementen en studio’s in combinatie met de eigen creatieve indelingen per woning geeft de dynamiek weer van deze bijzondere herbestemming. Het industriële gebouw heeft haar karakter behouden en de authentieke elementen zijn bewaard gebleven.

Tweede leven voor De Lakfabriek

Gevarieerde doelgroep

De passie voor industrieel erfgoed leeft bij verschillende doelgroepen. De Lakfabriek wordt bewoond door een groep gevarieerde bewoners in alle leeftijdscategorieën, die elk een eigen creatieve invulling aan de woning gaven. Hierdoor zijn er echt 25 unieke loftwoningen ontstaan.

Met de herbestemde Lakfabriek blijft een mooi en belangrijk stuk industrieel erfgoed op het KVLterrein behouden.

Het bijzondere traject in 10 beelden

  • Eerste brainstormavond 2014

  • Open Monumentendag 2014

  • Brainstorm over gebouwindeling

  • Laatste informatiebijeenkomst 2015

  • Start verkoop

  • Feestelijke start bouw

  • Bouwvorderingen

  • Bouwvorderingen

  • Eindresultaat!

  • Traject