Herstel kademuren Binnenhaven 's-Hertogenbosch gestart

02 dec 2016

De kademuren van de Binnenhaven worden gerestaureerd om de waarde van dit historische en beeldbepalende bouwwerk voor de stad te behouden. Om overlast en parkeerruimte in de binnenstad te beperken voeren we restauratiewerkzaamheden vanaf het water uit en werken we met een mobiel bouwterrein. Dit terrein, met een lengte van dertig meter, komt op het water te liggen.

Herstelwerkzaamheden

We herstellen het loszittend metselwerk vanaf de stuw tot de Boompoort. Daarnaast worden de houtachtige gewassen in de muur verwijderd. Op de waterlijn komt een band van natuursteen als bescherming van het metselwerk tegen ijs, zoals dat bij het grootste deel van de Binnendieze is gebeurd.

BouwApp

De restauratiewerkzaamheden zijn voor de omgeving en alle andere belangstellenden op de voet te volgen via De BouwApp. De app biedt ook de mogelijkheid om vragen omtrent de restauratie te stellen aan Nico de Bont. De Bouwapp is te downloaden via: http://www.debouwapp.nl/download/ .

  • Fotografie: Studio Image en Motion | Han Hermkens

  • Fotografie: Studio Image en Motion | Han Hermkens

  • Fotografie: Studio Image en Motion | Han Hermkens

  • Fotografie: Studio Image en Motion | Han Hermkens

  • De Pontons (drijvend platform waarmee op het water wordt gewerkt).