Kees Raaijmakers, nieuwe adjunct-directeur van Nico de Bont

11 okt 2022

“Samen verder bouwen aan een innovatieve toekomst.”

 

Per 1 september is Kees Raaijmakers als adjunct-directeur toegetreden tot het directieteam van Nico de Bont. Concreet betekent dit, dat hij samen met directievoorzitter Boudewijn de Bont het bedrijf gaat leiden. Tijd voor een tweegesprek met beide heren.

Boudewijn de Bont

Nico de Bont groeit flink de laatste jaren. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

Boudewijn: “We groeien feitelijk op alle fronten. We zien het aantal grootschalige restauratie- en herbestemmingsprojecten in het zuiden en het midden van het land, het werkgebied dat we vanuit ons hoofdkantoor in Vught  bedienen, flink toenemen. Tegelijkertijd hebben we via het bedrijfsonderdeel Verbouw & Onderhoud bereikt, dat monumenteigenaren en -gebruikers ons nóg beter weten te vinden voor kleinschalige werkzaamheden. Dankzij de vestiging in Amsterdam zijn we in de afgelopen vijf jaar bovendien een gevestigde naam in de Randstad geworden. En daarnaast doen zich interessante marktontwikkelingen voor, die ook mooie nieuwe kansen bieden.”

Heeft de toetreding van Kees aan het directieteam daar ook mee te maken?

Boudewijn: “Absoluut. We willen in deze ontwikkelingen onze opdrachtgevers en medewerkers volledige aandacht blijven geven. Wat ook meespeelt is dat Roel Maas zijn focus naar ons moederbedrijf Hazenberg heeft verlegd. Kees en ik pakken nu samen de directietaken van Nico de Bont op. Kees heeft in de afgelopen 15 jaar binnen ons bedrijf zijn sporen verdiend en kent de monumentenmarkt door en door. Daarbij is hij ook gewoon een fijne vent om mee te werken. Samen met Eddy de Veer, bedrijfsleider van onze vestiging in Amsterdam vormen we een mooi team waarin, we elkaar goed aanvullen.”

 

Kees Raaijmakers

Kees, jij staat bekend als iemand met oog voor mens en markt. Ligt daar ook de focus in je nieuwe rol?

“In mijn vorige functie als bedrijfsleider van Verbouw & Onderhoud heb ik me inderdaad altijd bewust gericht op de versteviging van ons klantennetwerk en op aandacht voor het team. Dat blijf ik doen in deze nieuwe functie. Het restauratievak en nieuwe marktkansen zijn andere interessegebieden. We behoren tot de top van de restauratie- en herbestemmingsmarkt en dat willen we zo houden. Door de juiste rolverdeling binnen ons directieteam kunnen wij ons nog nadrukkelijker richten op het vérder bouwen aan de toekomst van onze organisatie en de sector. Bijvoorbeeld op het gebied van digitalisatie, maar ook in de verduurzaming van monumentaal erfgoed.”

‘Duurzame impact’ in de monumentenmarkt als een belangrijk speerpunt dus?

Kees: “Zeker. De kern van ons werk gaat over het doorgeven van monumenten, hun historische verhalen en culturele waarde. Om dat te kunnen, is het wel essentieel dat ze ook in gebruik blijven. En dát vraagt vandaag de dag weer om aandacht voor zaken als energiebesparing en comfort voor de gebruikers en ook om minder CO2-uitstoot en duurzaam materiaalgebruik. Alleen dán kun je ze verantwoord doorgeven.” Boudewijn vult aan: “Wij hebben als Nico de Bont de nadrukkelijke ambitie om op dit gebied impact te maken. Door kennis te ontwikkelen, samenwerkingsverbanden aan te gaan maar vooral door veel verduurzamingsmaatregelen door te voeren in onze projecten.”

En hoe kijken jullie in dat opzicht naar het tekort aan goede vaklieden?

Kees: “Een erg belangrijk thema! Goede mensen zijn schaars en tegelijkertijd groeit de vraag in de markt. Daar zal ik dan ook éxtra aandacht aan schenken, intern en binnen de branche. En ik doe dat niet alleen vanuit commercieel of economisch oogpunt. Daar ligt echt mijn hart. Ik hou van de ontwikkeling van mensen en geloof in de kracht van samenwerking.”