LEAN- Aanpak

LEAN-AANPAK BIJ EUSEBIUS ARNHEM

23 jan 2015

Afgelopen woensdag is middels de VSM- methode (Value Stream Mapping) met alle partijen het transport van natuursteen geanalyseerd. Deze methodiek is een techniek die gebruikt wordt binnen de lean- aanpak om de stroom (flow) van goederen en informatie te analyseren en eventueel te veranderen.

En met succes

Dankzij deze methode is achterhaald dat het proces van het moment dat de natuurstenen met de vrachtwagen aankomen totdat deze stenen door de medewerkers boven in de toren geplaatst kunnen worden eens zo snel kan worden opgelost. Iedere steen zou 6 keer worden verplaatst voordat het boven aankomt. Door kennis en ervaring te delen en de transport uitvoerig te analyseren kan dit ook in 3 keer.

Proces

Tijdens de restauratie van de toren is met alle betrokkenen onderzocht of ketenintegratie zou kunnen leiden tot effciencyvoordelen. Alle expertise was al beschikbaar in de voorbereiding, wat leidde tot meer onderzoek en andere keuzes. Uiteindelijk betekent dit meer kwaliteit, een sneller voorbereidingsproces en grote besparing in de restauratiekosten. Op basis van deze integratie zijn de investeringkosten teruggebracht van 65 naar 27 miljoen.