Nico de Bont als partner geselecteerd voor onderhoud Vestingwerken Naarden

31 okt 2017

Nico de Bont is geselecteerd voor het onderhoud en het herstel van het voeg- en metselwerk van de Vestingwerken Naarden en de daarop gelegen (voormalige) militaire gebouwen. Op basis van ons plan van aanpak en de daarbij horende visie op planmatig onderhoud van de vestingmuren heeft Stichting Monumenten Bezit Nico de Bont als partner geselecteerd.

Wij zijn er bijzonder trots op dat we in samenwerking met de Stichting Monumenten Bezit de complete vesting met historisch waardevolle muren en gebouwen kunnen behouden voor de toekomst.