Mariënbosch ingezonden voor Gulden Feniks

PROJECT MARIËNBOSCH IN NIJMEGEN INGEZONDEN VOOR NRP GULDEN FENIKS

02 feb 2015

Het project is aangemeld voor de NRP Gulden Feniks. Deze prijs is dé prijs ter bevordering van en inspiratie voor duurzaam gebruik van de bestaande omgeving. NRP Gulden Feniks is echt een prijs om van te leren, onder andere door de inzendingen te analyseren op belangrijke aspecten en trends. De maatschappelijke opgave om de levensduur van de bestaande omgeving te verlengen en de gebouwen en gebieden te verduurzamen is immers enorm. De onafhankelijke stichting NRP bevordert het duurzaam gebruik van de bestaande omgeving en het imago van transformatie en renovatie door belangenbehartiging, inspiratie en kennisdeling.

Fotostudio Image & Motion

Projectomschrijving

In en nabij het voormalige meisjespensionaat Mariënbosch in Nijmegen zijn 347 duurzame zelfstandige wooneenheden voor studenten gerealiseerd: 135 eenheden in het historisch waardevolle monument en 212 in een hieraan gekoppelde nieuwbouw. De eenheden hebben een gemiddelde gebruiksoppervlakte van ca. 27 m², waarbij de woningen in het monument in grootte variëren.

De architect heeft het monument en de nieuwbouw op harmonische wijze samengevoegd tot een passend geheel. De hoogte van de nieuwbouw is gelijk aan die van het monument. Ook in de detaillering en het kleur- en materiaalgebruik is aansluiting gezocht bij het monument. Mede dankzij een uitgekiend terreinontwerp is het gehele complex op passende wijze ingebed in de bosrijke omgeving. Er zijn parkeervoorzieningen in het ontwerp opgenomen en fietsen voor bewoners worden gestald in het complex. Vanaf de openbare weg is het groenaanzicht behouden.

Kenmerkend voor dit project zijn de hoge energetische prestaties: het gebouw is CO₂neutraal en kent een uitzonderlijk lage EPC-waarde van 0,3. De gevelschil zal voor zowel voor de nieuwbouw als de oudbouw hoogwaardig worden geïsoleerd om zo een comfortabel binnenklimaat te realiseren, waardoor een energielabel A worden bereikt.

Door samenwerking tussen SSHN en Mooiland – ieder voor de helft eigenaar van Mariënbosch – is het mogelijk een aantal veelgevraagde studenteneenheden te bouwen én te exploiteren en een historisch waardevol gebouw te behouden. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Gelderland. Voor de in het monument opgenomen kapel wordt nog een passende invulling gezocht.

Fotostudio Image & Motion

Doelstellingen

Deze herbestemming heeft meerdere doelstellingen:

 • Behoud van een Rijksmonument in verval
 • Voorzien in behoefte naar studentenwoningen
 • Nakomen prestatieafspraak SSHN met gemeente Nijmegen
 • Duurzaamheid: CO₂neutrale installatie, EPC waarde van 0,3, Gebouw energielabel A
 • Flexibel ontwerp: later eenvoudig andere functie aan gebouw te geven

Fotostudio Image & Motion

Hoofdlijnen van het programma van eisen

SSHN heeft een uitgebreid ‘standaard’ programma van eisen ontwikkeld voor al hun nieuwbouw studentenwoningen. Deze standaard is speciaal voor dit project vertaald naar de oudbouw, zodat alle eenheden dezelfde kwaliteit bevatten.


Het programma omvat:

 • 347 Wooneenheden voor studenten met eigen keuken en sanitair, sommige voorzien van wasmachineaansluiting
 • Gemeenschappelijke ruimten
 • Hoofdentree
 • Inpandige fietsenstalling voor bewoners
 • Liften, trappenhuizen en gangen
 • Parkeerplaatsen en brommerstalling
 • De mogelijkheid om 2 eenheden eenvoudig samen te voegen tot 1 eenheid
 • Het complex dient energieneutraal te zijn
 • De nieuwbouw en terrein dienen ingepast te worden in het geheel

Fotostudio Image & Motion

Resultaten tot nu toe

De restauratie van het klooster is nagenoeg voltooid. De laatste hand wordt gelegd aan de afbouw van de woningen in de ‘oudbouw’. Het casco van de nieuwbouw is geruime tijd gereed. Ook hier is gestart met de afbouw van de studentenwoningen.

De officiële oplevering van de woningen en het terrein vindt naar verwachting medio mei 2015 plaats. Aansluitend zullen de eerste studenten hun intrek nemen. SSHN maakt zich geen zorgen over de verhuurbaarheid. Naar verwachting en ervaring zullen de eenheden van dit complex vrijwel direct verhuurd zijn. Het is dan ook een mooi, nieuw en fraai gelegen complex.

Oorspronkelijke staat van het gebouw