Restauratie zó uitgevoerd als in het Plan van Aanpak verwacht

02 jul 2019

Vandaag zitten we aan tafel met  Syquin van den Berg. Syquin is projectleider bij Nico de Bont en heeft de restauratie van de bruggen en togen over de Binnendieze in ’s-Hertogenbosch afgerond. Een werk dat globaal bestond uit twee opdrachten: het toetsen van de constructieve draagkracht van de bruggetjes en – als dat nodig was – het verbeteren van het metselwerk van togen en/of muren.

Syquin: “Een jaar geleden hebben we het werk verworven door het indienen van een Plan van Aanpak waarop we de beste score hadden. Nu, een jaar later, ben ik er trots op dat we het werk precies zó hebben kunnen uitvoeren als we in het Plan van Aanpak hadden bedacht. En ook nog eens tot volle tevredenheid van onze opdrachtgever.”

Proactief handelen

“Bij de toetsing van de constructieve draagkracht van de eerste brug, constateerden we dat de gestelde eis onrealistisch was. Waarom zou je de brug zo sterk maken dat die een dieplader kan dragen, als een dieplader fysiek niet eens bij de brug kan komen? Na overleg met de Gemeente is de eis toen naar beneden bijgesteld zodat personenauto’s, fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van de brug.”

Hoog restauratieniveau

“De constructieve verbeteringen aan de bruggen moesten onzichtbaar worden uitgevoerd om het aanzicht te behouden. We hebben dit gerealiseerd door in de krappe ruimte een betonplaat aan te brengen die de constructieve functie van de metselwerktoog over heeft genomen. Zo konden we het historische metselwerk intact houden. Verder waren er voor het herstel van het metselwerk in de togen speciale stenen nodig van vier verschillende formaten. Deze hebben we speciaal laten bakken, zodat we die later ook weer kunnen gebruiken voor vergelijkbare werken.”

Bewust van omgeving en communicatie

“We hebben beschermde soorten flora en fauna in en rond de werkplek in kaart gebracht, zodat we er in de werkzaamheden rekening mee konden houden. Alle medewerkers hebben hierover een toolbox ontvangen en hebben trouw de herkenningskaart in hun koelbox zitten. Natuurlijk zijn we de rest van de omgeving, omwonenden en gebruikers, ook niet uit het oog verloren. In de binnenstedelijke omgeving konden bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden de restauratiewerkzaamheden op de voet volgen  via de BouwApp. Daarnaast gebruikten we de app om leuke historische feitjes te delen, om eventuele overlast aan te kondigen en om eventuele vragen van gebruikers te beantwoorden."

Waterstand verlagen

En er waren meer dingen die de gemeente waardeerde. Syquin: “De afvoer van het water uit de polder verloopt via de Binnendieze en Binnenhaven in de stad naar de Dommel. Dankzij onze goede contacten met het Waterschap en de gemeente konden we de sluizen van de vesting aan de polderzijde tijdelijk laten sluiten, zodat het waterpeil in de Binnendieze drastisch afnam. Hierdoor konden we alle werkzaamheden onder de waterlijn in één keer uitvoeren.  Een slimmigheidje die we al als kans hadden benoemd in het Plan van Aanpak, waarmee we de opdrachtgever veel tijd én 

Efficiënt en duurzaam

“De opdracht omvatte zeven bruggen, verspreid over de binnenstad. Over het algemeen was er weinig plaats om daar bouwplaatsen in te richten,” vervolgt Syquin. “Behalve één keet bij ‘Zoete Lieve Gerritje’, hebben we vooral bestaande bouwplaatsvoorzieningen gebruikt zoals die bij de Sint Jan en de Binnenhaven. Hierdoor hebben we weinig werkbare dagen verloren,” Glimlachend voegt hij daar aan toe: “Deze manier van werken bracht bovendien een mooi bijkomend voordeel met zich mee: het transport van en naar deze verschillende plekken konden we veel per fiets doen. Ideaal in de smalle straatjes van de binnenstad en nog goed voor leuke reacties ook. Snel, slim én duurzaam!”

‘Behouden vaart’

Het uit te voeren metsel- en voegwerkherstel aan de flankmuren vond plaats buiten de vaartijden van de rondvaartboten. Zo konden mensen blijven genieten van de vaartochten met bijzondere verhalen over het ontstaan van de Binnendieze, de kenmerken van de achtergevels, de doorkijkjes en de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch.