Startschot gegeven voor herontwikkeling monumenten Bisschop Zwijsenstraat

28 jun 2018

Afgelopen week hebben wethouder Mario Jacobs van de gemeente Tilburg en John van der Doelen van Aannemingsbedrijf Nico de Bont  het koopcontract van een aantal monumentale panden aan de Bisschop Zwijsenstraat 18-26 ondertekend. Het college van B&W had eind 2017 al het besluit tot verkoop genomen. Met de feitelijke ondertekening ervan is nu alsnog het startschot gegeven voor de herontwikkeling van dit historierijke gebied in het centrum van Tilburg.

Aannemingsbedrijf Nico de Bont, . de restauratiespecialist uit het TBI concern, wordt daarmee verantwoordelijk voor de ontwikkeling, bouw, restauratie en verkoop van alle monumenten binnen deze locatie.

Plannen

Dé vraag is natuurlijk: wat zijn de plannen die Aannemingsbedrijf Nico de Bont heeft met het monumentale gebied? Van der Doelen: “De concepten die we nu uitwerken, zijn onder meer gericht op het creëren van woningen in de monumentale gebouwen die technisch nog ‘levensvatbaar’ zijn. Daarnaast voegen we een aantal nieuwbouwwoningen toe. Of het koop- of huurwoningen zullen worden, is mede afhankelijk van de manier waarop we de achterliggende ‘refter’ en kapel gaan ontwikkelen.

Ideeën voor herbestemming van refter (rechthoekige gebouw links) en kapel zijn welkom.

Open voor ideeën

Voor deze laatstgenoemde twee panden zijn de plannen nog niet vast omlijnd. Van der Doelen: “Uitgangspunt is de monumentale status van beide gebouwen, met alle spelregels van dien. Voor de rest liggen de toepassingen en mogelijkheden nog helemaal open. In een ideaal scenario gaan we voor dit deelplan een verbinding aan met één of meer partijen die – net zoals wij – willen werken aan een plan dat breed gedragen wordt in de buurt. Wij nodigen partijen die als afnemer of gebruiker een interessante bijdrage kunnen leveren, dan ook nadrukkelijk uit om contact met ons te zoeken. Alles om te komen tot een plan dat succesvol geëxploiteerd kan worden én dat de positieve energie weer terugbrengt op deze vergeten plek, te midden van onderwijsinstellingen, winkels en horeca.”

Reputatie

Met ‘vergeten plek’ doelt de ontwikkelende bouwer op de teruggelopen reputatie van dit stadsdeel. “Deze voorheen statige plek is lange tijd ernstig verwaarloosd. De panden verkeren daardoor in een abominabele staat van onderhoud. We zullen dus flink moeten investeren om het gebied in oude glorie te herstellen,“ legt Van der Doelen uit. “Ondanks dit alles geloven wij enorm in deze plek. Wij zien er een locatie in die het helemaal in zich heeft om weer een mooi, levendig stadsdeel te worden.”

Verbinding

Wethouder Mario Jacobs vult aan: “Met deze ontwikkeling gaat een lang gekoesterde wens in vervulling om via de karakteristieke en monumentale Bisschop Zwijsenstraat een verbinding te maken tussen het Koningsplein, via het Vrijheidspark naar de Muzetuin. Dat zorgt voor samenhang en maakt dit deel van de Tilburgse binnenstad weer een stuk aantrekkelijker en leefbaarder."