Subsidieaanvragen mogelijk

03 feb 2021

Bezit u een Rijksmonument? Dan komt u wellicht in aanmerking voor SIM-subsidie!

Met de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) wil de overheid voorkomen dat onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld. Wij kunnen u helpen bij een aanvraag. Voordat u het weet is de termijn van 31 maart verstreken... Wees er dus op tijd bij, zodat wij u goed kunnen adviseren, het meerjarenonderhoudsplan kunnen maken en de aanvraag kunnen indienen.

Verschillende mogelijkheden

In de praktijk blijkt dat het voor monumenteigenaren niet eenvoudig is om wegwijs te worden in de ‘jungle’ van monumentsubsidies. Want welk potje past bij uw monument en hoe vraagt u het aan? Wij helpen regelmatig monumenteigenaren op basis van ‘no cure, no pay’ bij het vinden van de juiste subsidie en het aanvragen daarvan. Bovendien hebben we een subsidieplatform opgesteld, waarop we alle subsidies helder in beeld hebben.

Want naast de Rijksoverheid kennen de provincies en gemeentes ook nog diverse subsidieregelingen, echter die verschillen per provincie/gemeente en wijzigen regelmatig. Ook zijn er allerlei stichtingen en instellingen als bijvoorbeeld de het Prins Bernard Cultuurfonds en Stichting Bouwcultuurfonds die subsidies verlenen op basis van specifiek erfgoed. Vraag ons dan ook gerust om met u mee te zoeken naar voor u geschikte subsidie- of financieringsmogelijkheden!

Voor het aanvragen van uw subsidie is het onder andere van belang welke status uw monument heeft. Is het een Rijksmonument, Provinciaal monument of een Gemeentelijk monument?
Alle gebouwen met een Rijksmonumentale status komen in aanmerking voor de SIM regeling, uitgezonderd de Rijksmonumenten die geregistreerd staan als particulier woonhuis of voor meer dan 50% voor bewoning worden gebruikt.

SIM

De overheid stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor het planmatig onderhoud van Rijksmonumenten.

Met de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) wil de overheid voorkomen dat onderhoudswerkzaamheden worden uitgesteld, waardoor in de toekomst geïnvesteerd zou moeten worden in grootschalige restauratie. Deze SIM subsidie is niet bestemd voor verbeteringen (bijvoorbeeld aanbrengen isolatie) aan uw monumentale gebouw.

SIM is geen wondermiddel, maar helpt u wel bij het dragen van de lasten voor het onderhoud van uw Rijksmonument. Het vergt echter ook een inspanning; de overheid vraagt een actueel inspectierapport en een meerjarenonderhoudsplan ter onderbouwing van de aanvraag.
Aangevuld met fotodocumentatie, tekeningen, een technische beschrijving e.d. Hoe uitgebreider de werkzaamheden, hoe meer onderbouwing gevraagd wordt. Daarnaast geldt een verplichte eigen bijdrage van 40%. Zonder de benodigde eigen middelen heeft het geen zin om een aanvraag te doen. Bovendien moet u na uitvoering van de werkzaamheden verantwoording afleggen over de bestedingen. Het maximale subsidiebedrag is gekoppeld aan de herbouwwaarde van het pand; dit zal middels een taxatierapport onderbouwd moeten worden.

Elk jaar tussen 1 februari en 31 maart kunnen SIM-aanvragen ingediend worden. Daarna beslist de Rijksdienst of uw aanvraag wordt toegekend. Gebouwen die op de Wereld Erfgoed lijst staan hebben voorrang, net als aanvragen van erkende monumentale instellingen. Hoe lager het bedrag waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, hoe hoger de kans van slagen in het algemeen is. In augustus/september, volgend op uw aanvraag, ontvangt u bij een positief oordeel een beschikking voor de periode van 6 jaar. In die periode wordt het toegekende bedrag in gelijke delen aan u uitgekeerd.

Woonhuissubsidie

Voor Rijksmonumentale woonhuizen bestaat sinds 1 januari 2019 een aparte subsidieregeling waarbij jaarlijks achteraf een aanvraag ingediend kan worden voor de gemaakte kosten om het pand in stand te houden. Ook hier adviseren wij u graag in!