Onze tunnel

Tentoonstelling "Onze tunnel" over 75 jaar Maastunnel Rotterdam

12 jan 2017

De Rotterdamse Maastunnel is bijna jarig! Op 14 februari 2017 bestaat de Maastunnel precies 75 jaar. Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van ‘Onze tunnel’ wijdt de Kunsthal Rotterdam in samenwerking met de gemeente Rotterdam een tentoonstelling aan de oudste verkeerstunnel van Nederland.

De Maastunnel, met haar bijzondere ventilatiegebouwen ontworpen door architect Ad van der Steur, is sinds 2012 een beschermd en geliefd Rijksmonument. Welke rol speelt de tunnel in de historie van Rotterdam en hoe beleven Rotterdammers deze spraakmakende oeververbinding tussen Rotterdam-Noord en -Zuid? Aan de hand van films, foto’s en verhalen komt de geschiedenis en toekomst van de Maastunnel in de Kunsthal tot leven. 

TBI-ondernemingen Mobilis, Croonwolter&dros en Nico de Bont nemen de renovatie van de Maastunnel voor hun rekening. De renovatie van de Maastunnel gaat in totaal twee jaar duren en is naar verwachting in 2019 afgerond. Dagelijks maken ruim 75.000 motorvoertuigen gebruik van deze tunnel. Daarmee vormt de Maastunnel een belangrijke schakel in het Rotterdamse wegennet. Op de tentoonstelling kunt u alvast met Virtual Reality zien en beleven hoe de tunnel er na de renovatie uitziet maar vooral wat u met het blote oog niet ziet, namelijk de techniek erachter.

Beleef de tunnel in de Kunsthal

De tentoonstelling besteedt aandacht aan de voorbereiding en bouw van de tunnel, het nut en de noodzaak van een tweede oeververbinding, de ingenieurs en het ontwerp. De nagebouwde tunnelwand in de Kunsthal, inclusief delen van de originele houten roltraptreden, de kenmerkende gele natriumverlichting, het mozaïek en de mogelijkheid om zelf te fietsen, geven een echte ‘tunnelervaring’.

Klaar voor de toekomst

Met de grootscheepse renovatie en restauratie vanaf medio 2017 tot medio 2019 voor de boeg, licht de tentoonstelling een tipje van de sluier op over de toekomst van de Maastunnel. Bezoekers kunnen met een Virtual Reality bril ervaren wat er allemaal in en aan de tunnel gaat veranderen.

Klik hier voor meer informatie over de tentoonstelling!

Website Kunsthal