Verduurzaming Groot Tuighuis met schelpen en hennep naar label A

13 okt 2022

Door: Ingrid Roefs

Er is maar één toekomst en dat is een duurzame toekomst. Vanuit die visie maakt Nico de Bont zich sterk voor een duurzame versnelling in de monumentenmarkt. In een aantal interviews laten we onze experts aan het woord over waarom en hóe we stappen zetten.

Deze keer zijn we in gesprek met projectleider Damie van Vianen en duurzaamheidsexpert monumenten en planontwikkelaar Sanne Beckers, over het toepassen van biobased bouwmaterialen in de praktijk.

Hoe 'normaal' is het gebruik van biobased bouwmaterialen in de monumentenwereld?
 

Sanne: “Als je bedoelt of alle partijen die actief zijn in de monumentenbranche het gebruik al helemaal vanzelfsprekend vinden, is het antwoord ‘nee’. Maar bij Nico de Bont hebben we het recentelijk wel tot onze nieuwe standaard gekozen. Dat betekent niet, dat we alléén nog maar met biobased materialen werken, maar wel dat we heel nadrukkelijk onderzoeken welke kansen we op onze projecten kunnen benutten.”

"Wij zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om monumenten zó door te geven, dat ze weer 100 jaar meekunnen. Met de omzetting van label E naar A zetten we een belangrijke stap."

Jullie werken aan de herbestemming van het Groot Tuighuis in ’s-Hertogenbosch. Gaan jullie daar voor biobased?
 

Damie: “Zeker! We zijn al in een vroeg stadium en samen met opdrachtgevers en ketenpartners begonnen met het doorlichten van het ontwerp, zoals we dat bij ieder project doen. Welke gemaakte keuzes boden kansen om te kiezen voor duurzame alternatieven in de breedste zin van het woord? Hierbij stonden we stil bij alle facetten: van geplande installaties, bouwmaterialen tot werkmaterieel en logistiek. Alle kansen die we daarbij zagen, hebben we vastgelegd in onze Duurzaamheidskansenkaart. Zo bestudeerden we bij de isolatie ook biobased mogelijkheden en kwamen we onder meer uit bij hennep. Een mooi natuurproduct met goede isolatiewaarden. Deze hebben we dan ook nu al succesvol toegepast. Daarnaast kozen we voor de isolatie van kruipruimtes voor schelpen. Naast dat deze isoleren, houden ze water vast en vocht tegen.”

Isolatie met hennep

Isolatie kruipruimte met schelpen

Je hebt het over jullie Duurzaamheidskansenkaart. Kan je daar wat meer over vertellen?
 

Sanne: “Juist omdat verduurzaming, circulariteit en biobased toepassingen nog niet overal de standaard zijn, worden gesprekken hierover wel eens gekleurd door scepsis en onwetendheid. Deze verdwijnen vaak als we in werksessies helder en overzichtelijk de kennis en mogelijkheden delen met alle betrokkenen. En dan gebeurt er steeds weer iets moois: het duurzame bewustzijn groeit en betrokkenen gaan zélf nieuwe kansen zien. Dan worden de duurzame ambities gedurende het hele project naar boven toe bijgesteld. Wij zien dat ook als onze taak en verantwoordelijkheid: om monumenten zó door te geven, dat ze weer 100 jaar meekunnen. Met de omzetting van label E naar A zetten we een belangrijke stap.”