VIND UW WEG IN DE JUNGLE VAN MONUMENTENSUBSIDIES

16 sep 2015

Elk jaar in september publiceert het RCE over subsidies die zij hebben toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten in het kader van de instandhoudings-regeling (BRIM). “Uit de praktijk blijkt dat het voor monumenteigenaren niet eenvoudig is om wegwijs te worden in de jungle van monumentsubsidies. Want welk potje past bij uw monument en hoe vraag je het aan? Wij helpen regelmatig monumenteigenaren op basis van ‘no cure, no pay’ bij het vinden van de juiste subsidie en het aanvragen daarvan. Bovendien hebben we een subsidieplatform opgesteld, waarop alle subsidies helder in beeld zijn gebracht."

Welke status heeft uw monument?

“Voor het aanvragen van uw subsidie is het onder andere van belang welke status uw monument heeft. Is het een Rijksmonument, een provinciaal of een gemeentelijk monument; er zijn verschillende mogelijkheden om via de overheid een subsidie te verkrijgen. Maar ook als uw monument geen status heeft, zijn er nog enkele mogelijkheden om via bepaalde stichtingen of ideële instellingen bijdragen te ontvangen voor het instandhouden of onderhouden van uw historisch waardevolle pand." Bijvoorbeeld de regeling voor het wind- en waterdicht houden van monumentale panden.

Wel of geen woning?

“Niet elk monumentaal pand komt in aanmerking voor subsidie. De instandhoudingsregeling voor Rijksmonumenten geldt niet voor woonhuizen, maar bijvoorbeeld wel voor industrieel erfgoed en molens. Navraag naar de kleine lettertjes loont soms de moeite. Zo is het ons gelukt om voor de watermolen in Nederwetten een subsidie te verkrijgen voor het gehele complex inclusief het woongedeelte. Aan de hand van een rapport van de Monumentenwacht en een aanvullende eigen inspectie hebben wij voor de eigenaar de onderhoudsbehoefte in beeld gebracht en dat vervolgens verwoord in een meerjarig onderhoudsplan. Op basis van dit plan zijn er bedragen toegekend om de molen in stand te houden. Zo kunnen uitzonderingen op de regels, toch weer mogelijkheden bieden!"

Voor rijksmonumentale woonhuizen bestaat sinds 1 januari 2019 een instandhoudingssubsidie waarbij jaarlijks achteraf een aanvraag ingediend kan worden voor de gemaakt kosten om het pand in stand te houden.

Alle kleine beetjes helpen

Naast de rijksoverheid kennen de provincies en gemeentes ook nog diverse subsidieregelingen, echter die verschillen per provincie/gemeente en wijzigen regelmatig.  
Ook zijn er allerlei stichtingen en instellingen als bijvoorbeeld de het Prins Bernard Cultuurfonds en Stichting Bouwcultuurfonds die subsidies verlenen op basis van specifiek erfgoed. Vraag ons dan ook gerust om met u mee te zoeken naar voor u geschikte subsidie- of financieringsmogelijjkheden!