Innovatie in procesoptimalisatie

Behoud van historische waarde

Het restauratievak staat onder druk. Het oude ambacht verdwijnt. Tegelijkertijd verandert de wereld van de ambachtsman. Nieuwe regels, vernieuwende technieken en andere materialen vragen om een nieuwerwetse manier van werken. Zonder daarbij de historische waarde van het object uit het oog te verliezen.

"De romantiek van dit vak gebruiken als excuus voor niet professioneel werken: daar heb ik niets mee"

Boudewijn de Bont

Door continue ontwikkeling en het investeren in mensen en technieken, creëert Nico de Bont duurzame waarde voor monumenten en erfgoed, zodat dit waardevolle vastgoed behouden kan blijven voor de toekomst. Daarbij horen instrumenten als LEAN, BIM en FLOW: een intern samenwerkingsmodel waarbij de klant en zijn project centraal staan.

Ketenintegratie en lean-werken leiden tot optimalisatie van het proces, waarbij verspilling zoveel mogelijk wordt weggenomen en zoveel mogelijk expertise wordt opgebouwd. Hierbij worden onder geen beding concessies gedaan aan het ambachtelijke werk en de kwaliteit van het eindproduct. Door repeterende onderdelen in een werk na elkaar uit te voeren, kan geleerd worden van de vorige fase. De opgedane ervaringen hebben een positieve invloed op de volgende fases, waardoor de bouwkosten lager zijn dan volgens de traditionele methode.