Bouwen in vertrouwen

Written by Annelieke Hoogwegt
24 okt 2017

Geschiedenis samen

De samenwerking met Architectenbureau J. van Stigt gaat al lang terug. Architect André van  Stigt vertelt enthousiast: “Ik ken Nico de Bont al lang. Mijn eerste project was een opname van de toren van de Grote Kerk in Breda samen met Boudewijn. Beide traden we in de voetsporen van onze vaders. In Brabant hebben we mooie projecten gerealiseerd zoals Deprez in Tilburg. Ik ben blij dat het kwartje is gevallen dat Nico de Bont ook in Amsterdam actief moet worden. Ik vind ook bij de Herengracht de open, oplossingsgerichte samenwerking met Nico de Bont en projectleider Eddy heel prettig. “

Unieke functie belangrijk voor de binnenstad

Op de Herengracht herbestemmen we drie grachtenpanden(voormalige bank) tot 28 luxe zorgwoningen. André van Stigt is hier vanaf het begin bij betrokken; “In eerste instantie twijfelde ik over het project; het huis van de buren ga je niet verbouwen. Maar de functie voor 28 zorgeenheden in dit gebouw is zo belangrijk, dat ik  besloot door te zetten. Er zijn bijna geen zorgwoningen voor dementerende ouderen binnen de grachtengordel, terwijl die behoefte énorm is. Dat heb ik ook de politiek laten inzien, waardoor dit kantoorpand herbestemd mocht worden naar een woonfunctie.“

Bijzondere betrokkenheid

André selecteerde Nico de Bont vol overtuiging als partner. “Dit is een hele specifieke restauratieopgave met een omvang die past bij een gerenommeerd bedrijf als Nico de Bont.” Andersom is Eddy ook heel blij met de samenwerking; “Een architect als André is uniek. Hij is vanaf de eerste schets tot ver na oplevering betrokken. Hij maakt het complete plan, zoekt de juiste gebruiker, heeft voor de Herengracht draagvlak gecreëerd bij de politiek, maakt het financieel haalbaar en neemt een grote verantwoordelijkheid. Hij denkt mee over het bouwproces en richt zich niet alleen op het ontwerp. Soms zit ik qua restauratiewerkzaamheden vast in een bepaalde denkrichting en laat hij mij door zijn creatieve denkwijze met een andere blik naar een project kijken. Dan denk ik; inderdaad zo kan het ook!”

Hetzelfde belang

“Mijn actieve betrokkenheid leidt soms tot weerstand, maar ik ben vaak al een jaar bezig met het ontwerp, het proces, bestemmingsplan en het project. Ik heb een visie op het werk ontwikkeld. Een aannemer is op moment van selectie pas net in het plan gedoken en zit er nog minder diep in. Die weerstand ervaar ik overigens niet bij Nico de Bont,” geeft André aan. Eddy bevestigd: “ We zijn allemaal gebaat bij goede samenwerking en integraal proces. Ik vind het juist een kracht dat een architect risico’s analyseert en meezoekt in oplossingen. We delen onze hoge mate van verantwoordelijkheid en hebben hetzelfde doel; namelijk een haalbare herbestemming met 28 luxe zorgappartementen. We bouwen in wederzijds vertrouwen en zoeken elkaar regelmatig op om te overleggen over de planning of aanpak van onverwachte situaties.” André aan; “een grote fout die wordt gemaakt is te denken dat aannemers altijd voor meerwerk willen gaan. Ook Nico de Bont laat zien dat zij veel meer baat hebben bij een flexibel bouwproces dat succesvol binnen de tijd en afgesproken budget gerealiseerd wordt.”

“Ik ben erg dankbaar dat opdrachtgever Monumental Properties Amsterdam mij de volledige verantwoordelijkheid heeft gegeven wat betreft de bouwteamselectie. Ook daar is behoorlijk wat vertrouwen voor nodig,” geeft André aan.

Affiniteit met restauratie van nature aanwezig

Ook bij de Maastunnel werken de heren samen. Bij beiden is de affiniteit met restaureren en behoud van erfgoed van nature aanwezig. Dat komt ook bij dit complexe project naar voren. “Ik merk bij dit project een andere dynamiek. Er zitten veel lagen tussen ons in, zowel vanuit de opdrachtgever als in de bouwcombinatie; dat merk je wel in de samenwerking”, geeft André aan. Eddy vult aan: “We zijn beide gewend om open te communiceren en te denken in het belang van het monument. Zodra we direct met elkaar schakelen is de besluitvorming snel gemaakt  en liggen we op één lijn, maar we hebben hier veel te maken met andere belangen van partijen. Maar we blijven elkaar actief opzoeken en sparren over  de juiste oplossingen en balans voor het monument.”

De Herengracht wordt eind 2017 opgeleverd. De heren blijven bij de Maastunnel de komende jaren nog actief samenwerken. Eddy sluit af; “Hopelijk volgen hierna nog vele andere bijzondere restauratieprojecten waar we samen in kunnen optrekken, een geslaagde combinatie! “