De Lakfabriek klaar voor tweede leven

Written by Annelieke Hoogwegt
24 okt 2017

Samen met BOEi realiseerde Nico de Bont 25 unieke loftwoningen in de Lakfabriek op het KVLterrein in Oisterwijk. Voor het ontwerp tekende Wenink Holtkamp Architecten uit Eindhoven. In september werd samen met de bewoners de oplevering feestelijk gevierd en is de Lakfabriek symbolisch overgedragen.

Bijzonder proces

Het ontwerp en de indeling van de woningen is bepaald in samenspraak met de bewoners. In een vroeg stadium gaven geïnteresseerden tijdens brainstormavonden invulling aan het plan. Deze geïnteresseerden zijn bereikt via regionale media en Facebook. Via dit online platform is vanaf het allereerste begin actief gecommuniceerd met de doelgroep, waardoor in korte tijd een betrokken community is ontstaan. 

Er is tijdens de brainstormsessies zoveel mogelijk gehoor gegeven aan de wensen, waarbij het wooncomfort anno nu niet uit het oog is verloren. Het diverse woonaanbod van grondgebonden woningen, appartementen en studio’s in combinatie met de eigen creatieve indelingen per woning geeft de dynamiek weer van deze bijzondere herbestemming. Dit woonprogramma is volledig in samenspraak met het projectteam en bewoners tot stand gekomen.

Brainstormavond met ontwerpsessies in kleine groepen

Behoud industrieel karakter

Het waarborgen van het rauwe industriële karakter van het voormalig fabrieksgebouw is één van de uitgangspunten geweest bij de herbestemming. Dit uitgangspunt is onder andere succesvol terug te zien aan de binnenzijde van de Lakabriek, waar de bestaande constructie zoveel mogelijk in het zicht wordt gelaten. Ook in de gevel is hier aandacht aan besteed. Kenmerkend hiervoor zijn de nieuwe aluminium kozijnen. Het industriële gebouw heeft haar karakter behouden en de authentieke elementen zijn bewaard gebleven.

"Met de herbestemde Lakfabriek blijft een mooi en belangrijk stuk industrieel erfgoed op het KVLterrein behouden."

Boudewijn de Bont

Gevarieerde doelgroep

De passie voor industrieel erfgoed leeft bij verschillende doelgroepen. De Lakfabriek wordt bewoond door een groep gevarieerde bewoners in alle leeftijdscategorieën, die elk een eigen creatieve invulling aan de woning gaven. Hierdoor zijn echt 25 unieke loftwoningen ontstaan. De nieuwe bewoners zijn zeer te spreken over de herbestemming. Vooral de open dakopbouw die zorgt dat diverse appartementen uit twee verdiepingen bestaan, wordt als een ware toevoeging ervaren.

Proces in beeld