De oude dame is weer van de Rotterdammers

Written by Draeckensteijn Media
02 dec 2020

De handtekeningen voor de overdracht van de Maastunnel zijn gezet

Op donderdag 15 oktober 2020 vond de overdracht plaats van de totaal gerenoveerde Maastunnel. Zo komt een einde aan een intensief samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en bouwcombinatie CAM (Combinatie Aanpak Maastunnel, bestaande uit Croonwolter&dros, Mobilis en Nico de Bont) in de realisatieperiode. Een samenwerking die teruggaat naar eind 2015, toen de voorbereidingen voor de renovatie aanvingen.

Voor Benjamin Mooijaart, projectmanager van CAM en Diederik van Zanten, projectmanager namens de opdrachtgever, Gemeente Rotterdam, is het even slikken. Mooijaart legt uit: “Iedereen herinnert zich nog goed hoe de autotunnel feestelijk in gebruik werd genomen op maandagochtend, op 19 augustus 2019. Het was feest en de emoties vierden hoogtij. De gezamenlijke trots, de ontlading na al dat harde werk en het onderlinge kameraadschap tussen iedereen die aan dit project werkt, dat maak je zelden mee. De oplevering had daar een feestelijk vervolg op moeten zijn. De handtekeningen werden echter, in verband met corona, in stilte gezet.”

Eén bouwkeet, één team, één gezamenlijk doel

Het renovatieproject op zich is al bijzonder te noemen, kijkend naar wat er allemaal bedacht, ontwikkeld en geregeld is om de Maastunnel op een monumentaal verantwoorde manier weer toekomstbestendig te maken. Nog bijzonderder is de samenwerking waarbinnen dit met succes gedaan is. Van Zanten schetst: “De teams van CAM en de gemeente verdienen een pluim voor de manier waarop er gewerkt is. Het contract is opgesteld naar het KIS-model, te weten Kwaliteit, Integraliteit en Samenwerking. Op papier ziet dat er mooi uit, maar er ook naar handelen vraagt om commitment. Als er ergens sprake van was, dan is het wel commitment.”

Nico de Bont was verantwoordelijk voor de restauratie en advies van de monumentale onderdelen van dit bijzondere Rijksmonument. Een onderdeel hiervan was het tegelwerk. Meer dan 600.000 tegels moesten er worden gecontroleerd. Even ter vergelijking, dat zijn ongeveer 611 badkamers vol met tegels. Het tegeloppervlak van de Maastunnel is circa 22.000 vierkante meter. Bekijk hier de bijzondere video over dit specialistische werk: 

Van bakken tot plakken

Het tegelwerk in de Maastunnel