Duurzaam ondernemen

Wij restaureren en onderhouden monumenten om deze waardevolle gebouwen te behouden voor toekomstige generaties. Dit betekent vanzelfsprekend dat wij in ons doen en laten verantwoordelijkheid nemen voor de wereld van morgen.

Dit doen wij onder meer door het actief stimuleren van het duurzaamheids-bewustzijn bij onze medewerkers en het faciliteren van gezonde en veilige werkplekken. Wij zamelen ons afval gescheiden in, hanteren een duurzaam inkoopsysteem en passen recyclebare producten toe. Daarnaast experimenteren wij met de nieuwe 'deeleconomie' op eigen ontwikkelingen en werken aan een kringloopsysteem voor restproducten. Dit alles om de faalkosten te verminderen, de CO2-uitstoot te verlagen en verspilling te beperken. Door aan te tonen waar wij voor staan, beschikken wij over een aantal certificeringen in relatie tot het milieu:

  • FSC®
  • PEFC
  • ISO 14001
  • CO2-prestatieladder


Jaarlijks worden de MVO doelstellingen vastgesteld en wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Deze zijn terug te vinden onder ‘downloads’.

Ons duurzaamheidsbeleid kent vier pijlers met uiteenlopende ambities:

1. Materiaal

In het algemeen denkt men bij materialen direct aan FSC hout, maar voor Nico de Bont is het meer. De ‘chain of custody’ gaat over een duurzame productieketen. Van productie tot verwerking staat iedereen stil bij duurzaamheid. In de toekomst willen wij bij elk door ons opgeleverd gebouw een grondstoffen paspoort af kunnen geven. En als we reversibel bouwen, dan gebruiken wij de toegepaste bouwmaterialen van een oud gebouw om een nieuw gebouw te bouwen. Onze bouwplaatsen worden selfsupporting. Dit betekent geen afval meer en de energie die we gebruiken, wekken wij zelf op. Mochten wij dan toch bouwmaterialen overhouden dan brengen wij die naar een kringloopwinkel, zodat een ander er iets moois van kan maken. Een initiatief dat al in gang is gezet.

2. Energie

Minder gebruik van fossiele brandstoffen en energie in het algemeen is ons dagelijks streven. Zonne-energie en windenergie (groen energie) hebben de toekomst. Wat zou het mooi zijn als gebouwen energie kunnen leveren en dat we die dan weer zouden kunnen opslaan, delen en gebruiken op momenten dat we de energie nodig hebben. Daarvoor moeten we meten. Meten is weten. Het monitoren en zichtbaar maken van energieverbruik (smart building) geeft ons de kans om te sturen op energieverbruik en kosten.

Klik om te downloaden

3. Organisatie

Duurzaamheid gaat ook over mensen. Voor onze organisatie betekent dit gezonde en tevreden medewerkers die graag naar hun werk gaan. Mensen die ook hun talenten willen inzetten ontwikkelen. Onze netwerkorganisatie draagt hieraan bij. Samen werken wij aan procesoptimalisatie om efficiënter en effectiever te kunnen werken met minder faalkosten.

4. Klant & markt

Klanttevredenheid gaat ook over duurzaamheid. Daarvoor zijn transparante processen nodig. Net als samenwerking en innovatie. Het doel is om samen met de klant op reis te gaan en de klant bij de hand te nemen om van A naar B te komen. Hij kan dan zorgeloos achterover leunen. Zijn woning, kantoor of gebouw komt er toch wel. Daarvoor zoeken wij telkens naar een koppeling tussen mensen en techniek.

Duurzaamheid in een ecologisch kwetsbare omgeving

Bij de projecten van Nico de Bont hebben we tijdens de uitvoering regelmatig te maken met ecologische aspecten. Het herkennen en beschermen van aanwezige flora en fauna krijgt veel aandacht. De uitvoeringsmethode en de keuze van te gebruiken materialen wordt afgestemd op behoud en uitbreiding van de aanwezige flora en fauna.

In de loop der jaren is dan ook veel ervaring opgedaan in het voorkomen van het verstoren van aanwezige flora en fauna. Bij het uitwerken van de planningen wordt rekening gehouden met aanwezigheid van eventueel beschermde diersoorten zoals bijvoorbeeld de vleermuis en de gierzwaluw.Dat is restaureren met aandacht voor onze leefomgeving in de breedste zin. Zó doen we dat bij Nico de Bont!

Bron: myotis.nl