Duurzaamheid is...

… inzetten op technische innovaties die het ons mogelijk maken om monumenten historisch verantwoord te verduurzamen. 

Boudewijn de Bont, Directievoorzitter bij Nico de Bont
“De laatste jaren is er een waardevolle ontwikkeling in de restauratie- en herbestemmingsmarkt te zien: ook monumenteneigenaren willen duurzaam! Sterker nog, bij bijna al onze projecten komt deze wens nadrukkelijk voorbij. Dat stelt ons voor interessante uitdagingen. Monumenten zijn immers maar zelden te restaureren met standaard verduurzamingsingrepen. Of anders gezegd: het behouden van monumentale waarden is nauwelijks te combineren met forse isolatieschillen en laagtemperatuur verwarming in het hele gebouw. Samen met partners zijn we dan ook steeds op zoek naar maatwerk. Naar technische innovaties speciaal voor de toepassing in monumenten.

Een mooi voorbeeld van zo’n technische innovatie-op-maat is de hoog temperatuur warmtepomp. Deze brengt energieneutrale verwarming van monumenten dichterbij en kan worden toegepast, zonder historische elementen te veel aan te tasten. Terwijl het woon- of werkgenot er enorm op vooruitgaat. Dat noemen we toekomstbestendig restaureren. Of het verduurzamen van monumenten altíjd mogelijk of wenselijk is? Ja, zeker wel. Eigenlijk is het ook niet de vraag óf het kan, maar op welke manier je het goed doet. We adviseren dan ook altijd om de beschikbare maatregelen uitvoerig te overwegen en te focussen op díe ingrepen, die ‘terugdraaibaar’ of makkelijk aanpasbaar zijn. Zo zorg je ervoor dat je duurzaam wendbaar blijft te midden van alle razendsnelle ontwikkelingen van nu."

Anderen aan het woord