CONTACT

Monumenten verdienen een nieuw leven om ze te behouden voor toekomstige generaties.

Boudewijn de Bont

Haalbaarheid

Herbestemmen en haalbaarheid gaan hand in hand. Nico de Bont geeft in de haalbaarheidsfase praktische en op ervaring gestoelde ondersteuning. Dat kan zijn in de vorm van een quick scan of een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek. Hierdoor krijgt u inzicht in de haalbaarheid van uw plannen.

Onze jarenlange praktijk heeft inmiddels een schat aan ervaringsgegevens opgeleverd, die we vertaald hebben in een kengetallenmatrix. De vele voorbeeldprojecten zijn geanalyseerd op het gebied van functies en stichtingskosten. Tevens zijn de exploitatiegegevens inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kunnen wij u onderbouwd een raming geven voor de haalbaarheid van uw plannen. Ook adviseren wij op het gebied van subsidies en technische haalbaarheid.

Meer over onze haalbaarheidsaanpak leest u hier.