Gezamenlijk belang leidt tot bijzonder resultaat bij kelder ARTIS groote museum

Written by Annelieke Hoogwegt
06 jul 2018

Bouwcombinatie Nico de Bont – Mobilis is verantwoordelijk voor de realisatie van ARTIS Het Groote Museum. Bijzonder aan deze restauratie is onder andere het funderingsherstel en de realisatie van een kelder onder het gehele gebouw. De uitvoering van de kelder is zojuist afgerond.

Krachten bundelen

Een monument herbestemmen én er een kelder onder plaatsen vraagt om een zeer gedegen aanpak en risicobeheersing. Door de kennis en ervaring van TBI-bedrijven Nico de Bont en Mobilis te bundelen, zijn we daarin geslaagd. We hebben alle risico's in kaart gebracht en beheersbaar gemaakt. Zo hebben we bijvoorbeeld alle hoog monumentale onderdelen zoals hoofdtrappenhuis, vitrinedeuren en hardstenen vloeren uitgenomen, veilig gesteld of afgeschermd. Tevens hebben we een deel van het damwandtracé en de palen voorgeboord om extreme trillingen te vermijden tijdens het plaatsen daarvan. Hierdoor is schade aan het monument uit 1855 voorkomen.

Oog voor het monument

De beslissingen die zijn gemaakt voor de kelder hebben ook invloed gehad op de rest van het monument. Uiteindelijk is totaalrestauratie van het gebouw het uitgangspunt. Tijdens de uitvoering is intensief met het team en de opdrachtgever samengewerkt met als gezamenlijke doel ‘best for project’. Elke partij heeft duidelijk de belangen kenbaar gemaakt en waar nodig zijn plannen bijgestuurd. Zo hebben we samen bereikt dat de restauratie van de kelder en het funderingsherstel vlekkeloos is verlopen en dat er geen schade aan het monument en de monumentale onderdelen is ontstaan. De gezamenlijke aanpak leidt zo tot een consistent kwaliteitsniveau.

Bijzondere staalconstructie

De processen lopen parallel; de kelder is al in uitvoering, maar het ontwerpproces voor installaties en de begane grond is nog in volle gang. Het gebouw, dat er uitziet als één geheel, heeft toch drie bouwtijden. Dat vraagt om een andere manier van denken én flexibiliteit. Dat is alleen mogelijk door te vertrouwen op elkaars expertise. De tijdelijke staalconstructie voor de kelder is daar een goed voorbeeld van. In deze complexe vorm is dat geen alledaags werk. Maar de combinatie van Nico de Bont en Mobilis is daar ervaren in. Het monument werd gefaseerd, in kleine stapjes, overgepakt van de oude fundering, naar de tijdelijke staalconstructie en vervolgens naar de definitieve fundering met staalconstructie in de begane grondvloer. Willem Pollé (uitvoerder Nico de Bont) noemt dit ‘hét huzarenstukje’ van deze fase. Dit moest veilig en in de juiste volgorde gebeuren, zodat het monument op haar plek bleef staan. Sander Tetteroo (senior uitvoerder, Mobilis): “Ik vond dit een mooie fase vanwege de samenwerking. De werkzaamheden van restauratie en het kelderonderdeel kwamen mooi bij elkaar. Daarin zie je echt dat wij complementair aan elkaar zijn.”