Gezamenlijk belang leidt tot bijzonder resultaat bij kelder ARTIS groote museum

Written by Annelieke Hoogwegt
06 jul 2018

Bouwcombinatie Nico de Bont – Mobilis is verantwoordelijk voor de realisatie van het eerste museumgebouw van de 19e eeuw in Nederland; ARTIS Het Groote Museum. Bijzonder aan deze restauratie is onder andere het funderingsherstel en de realisatie van een kelder onder het gehele gebouw. De uitvoering van de kelder is in de afrondende fase.

Krachten bundelen

Een kelder plaatsen onder een monument vraagt om een zeer gedegen aanpak en risicobeheersing. De kennis en ervaring van TBI-bedrijven Nico de Bont en Mobilis worden hierin gebundeld. Door de nauwe samenwerking, met begrip voor elkaars belang, zijn alle risico’s in kaart gebracht en beheersbaar gemaakt. Zo zijn alle hoog monumentale onderdelen zoals hoofdtrappenhuis, vitrinedeuren en hardstenen vloeren uitgenomen, veilig gesteld of afgeschermd. Tevens is er een deel van het damwandtracé en palen voorgeboord om extreme trillingen te vermijden tijdens het plaatsen van de damwanden en schroefinjectiepalen. Hierdoor is voorkomen dat er schades aan het monument uit 1855 zijn ontstaan.

Oog voor gezamenlijke belang

De beslissingen voor de kelder hebben ook invloed op de rest van het monument. Uiteindelijk is de totaalrestauratie van het gebouw het uitgangspunt. Door een open houding, goede communicatie en begrip voor elkaars werk is er een goede samenwerking ontstaan, met als gezamenlijk doel ‘best for project’. Elke partij heeft duidelijk aangegeven wat voor hun werkzaamheden belangrijk was. Samen hebben we bereikt dat de kelder en het funderingsherstel vlekkeloos zijn verlopen en dat er geen schades aan het monument en de monumentale onderdelen zijn ontstaan. De gezamenlijke aanpak leidt tot een consistent kwaliteitsniveau.

Bijzondere staalconstructie

De processen lopen parallel; de kelder is al in uitvoering, maar het ontwerpproces voor installaties en de begane grond is nog in volle gang. Het gebouw, wat er uitziet als één geheel, heeft toch drie bouwtijden. Dat vraagt om een andere manier van denken én flexibiliteit. Dat is alleen mogelijk door te vertrouwen op elkaars expertise. De tijdelijke staalconstructie voor de kelder is daar een goed voorbeeld van. In deze complexe vorm is dat geen alledaags werk. Maar de combinatie van Nico de Bont en Mobilis is daar ervaren in. Het monument werd gefaseerd, in kleine stapjes, overgepakt van de oude fundering, naar de tijdelijke staalconstructie en vervolgens naar de definitieve fundering met staalconstructie in de begane grondvloer. Willem Pollé (uitvoerder Nico de Bont) noemt dit ‘hét huzarenstukje’ van deze fase. Dit moest veilig en in de juiste volgorde gebeuren, zodat het monument op haar plek bleef staan. Sander Tetteroo (senior uitvoerder, Mobilis): “Ik vond dit een mooie fase vanwege de samenwerking. De werkzaamheden van restauratie en het kelderonderdeel kwamen mooi bij elkaar. Daarin zie je echt dat wij complementair aan elkaar zijn.”