Herbestemming Sint Jozefpaviljoen gestart

Written by Annelieke Hoogwegt
12 sep 2018

Op 13 september is in bijzijn van het projectteam (Terberg Totaal Installaties, KAW architecten en Welvaarts) het startschot gegeven voor de herbestemming van het Sint Jozefpaviljoen in Gouda. Het historische pand aan de Graaf Florisweg wordt in opdracht van Domus Magnus herbestemd naar duurzame, gasloze zorgwoningen. Projectleider Damie van Vianen; "Het mooie van dit project is, dat we het monument echt herbestemmen met oog op de toekomst. We leveren straks een duurzaam gebouw op met een goed leefklimaat. Door middel van moderne technieken realiseren we toekomstbestendige woningen. "

Duurzaam herbestemmen

De luxe zorgappartementen worden gasloos opgeleverd. In het voorterrein worden gesloten bronnen aangebracht, waarop de warmtepompen in de kelder worden aangesloten. Hierdoor wordt warmte omgezet in tapwater. Daarnaast worden meer slimme, duurzame opties gerealiseerd. In douche wordt het WTW systeem (warmte-terug-win-systeem) toegepast dat ervoor zorgt dat de warmte-energie van het afgevoerde douchewater via een dubbelwandige spiraal wordt overgedragen aan koud leidingwater. Het voorverwarmde water wordt vervolgens direct naar de (thermostatische) mengkraan van de douche geleid. Daarnaast worden er zonnepanelen geplaatst en wordt de binnenschil op nieuwbouwwaarde geïsoleerd. De vloeren worden nageïsoleerd met natuurlijke minerale wol.

Luxe zorgwoningen

Het voormalig rooms-katholiek ziekenhuis en weeshuis wordt herbestemd tot de nieuwste woonzorglocatie van de woonzorgorganisatie Domus Magnus. Damie: "We zijn er trots op dat we na de prettige samenwerking bij de herbestemming aan de Herengracht in Amsterdam opnieuw samenwerken met Domus Magnus." De locatie is een erkend gemeentelijk monument en wordt voorzien van alle hedendaagse functionaliteiten en faciliteiten. Het project wordt volgens de hoge kwaliteitsnormen van Domus Magnus in een bouwteam uitgevoerd tot een levensloopbestendige plek om te wonen met zorg.

Kleinschalig en monumentaal wonen

In totaal worden er 34 duurzame, gasloze woonzorgappartementen gerealiseerd, verspreid over drie woonlagen. Daarnaast komen er gezamenlijke algemene ruimtes oals een restaurant, woonkamer en activiteitenruimte. Met een royale opzet is de tuin, net als de binnenkant van het pand, volledig afgestemd op de mobiliteits- en veiligheidsbehoeften van ouderen. Het terras ligt op dezelfde hoogte als het pand. Ook wordt er een eetbare tuin aangelegd. Deze tuin staat garant voor vruchten, kruiden en groenten die de kok en de bewoners zelf kweken. 

"We werken integraal met het projectteam. De installaties zijn van groot belang bij de verduurzaming van monumenten. Een fijne samenwerking met partijen die dezelfde ambities nastreven en invulling kunnen geven aan de wensen van onze opdrachtgever.

Een duurzaam partnership voor de toekomst." 

Damie van Vianen, projectleider Nico de Bont

Projectteam: Tergberg Totaal Installaties | Welvaarts | KAW Architecten