Speerpunten bij herbestemming

Als ervaren herbestemmer is Nico de Bont vaak al in een vroeg stadium betrokken bij een project. Verschillende factoren hebben invloed op het succes van een project. Een aanpak gebaseerd op onderstaande speerpunten leidt tot een soepel proces met minimale risico’s en maximaal resultaat. 

✓ Voorkom leegstand

Een monument moet leven, anders vergaat het. Verval door leegstand gaat snel en herstelkosten zijn fors. Tijdelijk gebruik kan een inkomstenbron zijn om de exploitatiekosten te dekken.

✓ Ideale match tussen functie en gebouw

Kantoren in een oude fabriek, studentenwoningen in een voormalig klooster of een bibliotheek in een middeleeuwse kerk. Het vinden van een juiste functie die past bij het gebouw én bij de marktvraag is cruciaal. Dat leidt tot een haalbare en succesvolle businesscase. 

✓ Grondige inspectie

Wij kruipen op en in het monument zodat we elke millimeter leren kennen. We vangen de bestaande bouwtechnische toestand tot in detail in een digitaal 3D-model. We willen precies weten waar we aan toe zijn en voorkomen hiermee tegenvallers later in het proces.

Herbestemming Klooster Groot Bijstervelt in Oirschot tot woonzorgcomplex

✓ Duurzaamheid op maat

Een bestaand gebouw is uniek en vraagt om maatwerk. Onze specialisten kijken grondig naar bouwfysica en energetische oplossingen. We passen zoveel mogelijk biobased en circulaire materialen toe, mooi passend bij het monument en de oorspronkelijke, traditionele manier van bouwen.

✓ Financiering

Subsidies, financieringen, speciale regelingen en fondsen. Er ligt een veelvoud aan financiële mogelijkheden, continu in beweging. De financiering van herbestemmen van erfgoed is een specialisme. Wij vinden samen met onze partners en adviseurs de snelste en juiste route naar financiële haalbaarheid. 

✓ Integrale samenwerking

Bij een herbestemming zijn veel stakeholders betrokken. Denk aan projectpartners, directe omgeving, overheidsinstellingen en erfgoedinstanties. Een complexe mix met uiteenlopende achtergronden en belangen. Het vraagt om een open dialoog en verbindende oplossingen. Een integrale aanpak in multidisciplinaire teams is daarin en daarom een must. 

Herbestemming Hoofdpostkantoor Venlo tot Museum Bommel van Dam

✓ Potentieel maximaal benutten

Een grondige analyse van het gebouw geeft inzichten in de kansen voor herontwikkeling. Waardevolle historische elementen, structuur, constructie, sfeer: we bouwen verder op bestaande kwaliteiten. Dat is niet alleen goed voor het monument maar ook voor kosten en het verkrijgen van vergunningen.  

✓ Flexibiliteit inbouw

De huidige herbestemming is waarschijnlijk niet de laatste in de lange levenscyclus van het monument. Een reversibel inbouwpakket is goed voor het behoud van de monumentwaarde, duurzaam, flexibel en toekomstgericht. 

✓ Design-to-Budget

Door ervaring beschikken wij over een grote hoeveelheid data. Een kengetallenmatrix op het gebied van functies, stichtingskosten en inzichtelijke exploitatiegegevens. Op basis van deze data kunnen wij onderbouwde ramingen geven en deze in elke fase blijven toetsen aan het budget: van grof naar fijn. De kosten hebben wij vroegtijdig in beeld, we bewaken de haalbaarheid in stappen én we houden de focus op een optimale prijskwaliteitverhouding. 

Herbestemming Chassékazerne tot Breda Botanique