Design to budget

Plannen haalbaar maken

Een restauratie- of herbestemmingsproces kan weerbarstig zijn in termen van financiële haalbaarheid en projectbeheersing. Met onze Design to Budget aanpak ondervangen we dit voor u.

De basis vormt onze Databank Kostengegevens met gegevens van vele referentieprojecten. Hiermee kunnen we al in een vroegtijdig stadium een goede kostenraming maken. Na uitgebreide inspecties van het gebouw en verder uitgewerkt ontwerp stellen we een gedetailleerde DO-raming op. Deze zetten we vast als budget. In de fase van uitwerking naar technisch ontwerp en bestek maken we vervolgens stapsgewijs een detailbegroting, die we steeds toetsen aan het budget. De voordelen van deze werkwijze zijn groot: vroegtijdig de kosten in beeld, de haalbaarheid in stappen bewaakt én focus op een optimale prijskwaliteitverhouding.