Meerwaarde voor morgen

Respect voor het verleden zit ons in de genen. Tegelijkertijd benaderen we het vak van restauratie, onderhoud en herbestemming zo vooruitstrevend en innovatief mogelijk. Om maximale meerwaarde te creëren voor u als opdrachtgever en in het belang van uw monument. We doen dat op verschillende vlakken…

  • Ons vak kent een verzameling van specialismen. Door deze al vroeg in het proces bij de projecten te betrekken, winnen we sterk aan kwaliteitsverbetering, kostenbesparing en tijdwinst.
  • Met pijlers als ketenintegratie en LEAN stimuleren we innovatie en continue verbetering, en krijgen we over de volle breedte beter inzicht.
  • BIM helpt ons om projecten qua aanpak, logistiek en informatiestromen steeds optimaler in te richten.
  • Door ontwikkelingen op het gebied van isolatie- en installatietechnieken op de voet te volgen, zijn we altijd op de hoogte van productinnovaties die voor u van meerwaarde (kunnen) zijn.