Jurjen van Beek: 'Erfgoed is onderdeel van veel grote Rotterdamse plannen'

Written by Mariska Vlot
01 dec 2017

'Ik merk dat erfgoedvraagstukken in infrastructurele projecten een groot deel uitmaken van mijn werkpakket. Meer dan gebouwen.' Aldus Jurjen van Beek, adviseur restauraties/architect bij de gemeente Rotterdam.

Op de achterbank van een oude Jaguar, waarmee de directie van Nico de Bont een roadtrip maakte van Vught naar Amsterdam, schetste hij hoe de ambities van Rotterdam op gebied van nieuwe Noord-Zuid en Oost-West verbindingen op allerlei vlakken raken aan erfgoed-kwesties. Zo gaan de plannen voor de Hoekse Lijn dwars door de Atlantikwall; een overblijfsel uit het oorlogsverleden van Rotterdam bij Hoek van Holland. Een herinnering aan een gehaat stukje Rotterdamse geschiedenis, maar toch: geschiedenis. En dus een puzzel voor Van Beek. Ook plannen voor nieuwe bruggen over de Maas leveren ontmoetingen op met monumentaal of industrieel erfgoed. Van Beek: Ook een grote ontwikkeling is de trek van de havengebieden richting Noordzee. Daardoor komen er de komende 20 jaar veel bijzondere gebieden en gebouwen vrij, waarvan sommige een monumentenstatus hebben, andere niet. Daar is dus nog veel werk te doen.'

De gemeente Rotterdam heeft onlangs zijn eerste erfgoedagenda opgesteld, waarin niet alleen aandacht wordt besteed aan monumentaal erfgoed, maar ook aan na-oorlogse tijdlagen die typerend zijn voor de Rotterdamse identiteit.