Monumentenservice

Maatwerk in verbouw, restauratie en onderhoud

In onze restauratie-, herbestemming- en onderhoudsprojecten vormen efficiency en projectorganisatie vaak de sleutel naar succes. Toch is het niet bij ieder project nodig - of zelfs gewenst - dat alle stappen vooraf exact gepland en afgestemd zijn. Soms hebt u juist behoefte aan flexibel maatwerk zoals onze Monumentenservice dat biedt. Maatwerk waarbij een kleine groep allround vaklieden stap voor stap invulling geeft aan uw projectwensen, wendbaar inspeelt op onvoorziene omstandigheden en van dichtbij adviseert via korte lijnen.

Ook voor particulieren

Bent u particulier bezitter van historisch erfgoed, en wilt u de waarde en het karakter daarvan behouden, terugbrengen of ‘duurzaam updaten’? Ook dan helpt Monumentenservice u graag. Met aandacht voor de historie van uw pand, uw verhalen, plannen en wensen. En met zorg voor een vakkundige uitvoering op maat.

Projecten

  • Duvelhok Tilburg

  • Woonhuis 's-Hertogenbosch

  • Heerenhuys De Heuvel Rotterdam

  • Zwanenbroedershuis 's-Hertogenbosch