Het ARTIS Groote Museum officieel geopend door Hare Majesteit de Koningin

Het ARTIS Groote Museum is officieel geopend door Hare Majesteit de Koningin. Een prachtig eindresultaat van de restauratie, waarbij het monument en de visie van het Groote Museum elkaar versterken.

Uit handen van ARTIS-directeur Rembrandt Sutorius had Koningin Máxima eerder het piepkleine sleuteltje ontvangen waarmee zij het Groote Museum kon openen voor het publiek. Daarna kreeg zij een rondleiding en ontmoette de Koningin makers, kunstenaars en wetenschappers die aan het Groote Museum hebben bijgedragen.

Na 75 jaar gesloten te zijn geweest voor publiek, gaat het Groote Museum aan het Artisplein weer open met een nieuwe invulling. Het Groote Museum gaat over de verbinding van de mens met al het leven op aarde, over de samenhang tussen mens, dier, plant, microbe en de aarde zelf. Doel van het interactieve museum is de bezoeker met andere ogen naar zijn omgeving en de wereld te laten kijken.

We zijn blij dat vanaf nu iedereen kan genieten van dit mooie gebouw met historische waarde en een prachtige expositie. De gezamenlijke ambitie om dit monument een nieuwe toekomst te geven is waargemaakt. Waar in 1855 de natuur vanaf een afstand werd bekeken en kennis werd gedeeld, ontdek je in het nieuwe Groote Museum hoe wij als mens in verhouding staan tot de natuur.

Sinds 2016 heeft Nico de Bont samen met Mobilis | TBI met hart en ziel gewerkt aan de restauratie, verduurzaming en ondergrondse uitbreiding van dit bijzondere monument.

Stuur artikel door