Biobased materialen een (eco)logische keuze voor monumenten

Er is maar één toekomst en dat is een duurzame toekomst. Vanuit die visie maakt Nico de Bont zich sterk voor een duurzame versnelling in de monumentenmarkt. In een korte artikelenreeks laten we graag zien hóe we dat doen. Vandaag een gesprek met duurzaam projectleider Sanne Beckers en inkoper Joost van der Aa, over de groeiende rol van biobased bouwmaterialen in de verduurzaming.

Jullie zijn een samenwerking gestart met Groene Bouwmaterialen. Daarmee kiezen jullie expliciet voor toepassing van biobased materialen. Hoe logisch is dat?

Sanne: “Nou, eigenlijk héél logisch. Want kijk je naar de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt, het grondstoffentekort en klimaatverandering, dan ontstaat vanzelf de urgentie om monumenten ook in dát opzicht duurzaam - dus toekomstbestendig - door te geven. Daar horen verantwoorde materiaalkeuzes bij. En kijk je eenmaal vanuit dát perspectief, dan blijken biobased materialen zelfs heel natuurlijk binnen de klassieke monumentenrestauratie te passen. Het betekent immers dat je teruggrijpt op materialen die in vroeger tijden ook al gebruikt werden, zoals vlas, hennep, riet, grassoorten en leem. Op dit moment passen we hennep bijvoorbeeld ook succesvol toe in de herbestemming van het Groot Tuighuis, in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch.”

Joost van der Aa (inkoper) en Sanne Beckers (planontwikkelaar en duurzaamheidsexpert)

Thomas Pijnenborgh (l. Groene Bouwmaterialen) en Boudewijn de Bont (Nico de Bont)

Is het aanbod van natuurlijke bouwmaterialen al wel ‘rijk’ genoeg voor inzet op grote schaal?

Joost: “Dat verschilt per materiaal, maar de markt voor biobased materialen groeit door de huidige ontwikkelingen echt enorm. De voordelen zijn ook groot. Ze zijn lokaal te produceren, dus niet afhankelijk van import. Dat vraagt om minder transportbewegingen, wat weer leidt tot minder CO2-uitstoot. Daarnaast laat je met de productie ervan de olie en plastics achter je en zijn de materialen in zichzelf goed voor CO2-opslag. Tel dat op bij het feit dat ze beter zijn voor een gezond leefklimaat, omdat je geen chemische stoffen meer in huis haalt en de keuze is snel gemaakt.”

En hoe zit het met de kwaliteit van deze bouwmaterialen? Beschouwen jullie ze als gelijkwaardig?

Joost: “Nou, het is anders. Alleen díe materialen die bewezen gelijkwaardig zijn, passen wij toe. Ofwel: bij gelijkwaardigheid in impact en betaalbaarheid gaan we voortaan voor biobased. Alleen zo kunnen we de transitie naar biobased en circulair versnellen..” Sanne knikt: “We doen dit ook echt vol overtuiging, omdat onze ervaringen heel erg positief zijn. Een fijner leef- en wooncomfort, gelijkmatiger temperatuurwisselingen, een betere akoestiek, optimale isolatie… voor iedere toepassing biedt de natuur perfecte, hernieuwbare oplossingen!”

Stuur artikel door