Monumentaal corporatiebezit: afstoten of verduurzamen?

Woningcorporaties klaar voor 2030?

Nico de Bont organiseert tijdens Vakbeurs MONUMENT 2024 een kennissessie over het verduurzamen van monumentaal woningbezit van corporaties. Regel alvast een gratis toegangsbewijs voor de driedaagse beurs.

  • Woensdag 15 mei 2024, 13.00 – 14.00 uur 
  • Brabanthallen, Den Bosch. 

Op de bres voor oude volksbuurtjes

Volksbuurtjes zijn van grote waarde voor ons land. Ze laten zien wie we waren en nog steeds zijn: een sociaal land dat goed zorgt voor z’n bewoners en harde werkers. 

Woningcorporaties staan voor de uitdaging om voor 2030 hun woningbezit te verduurzamen. Monumenten hebben vaak een uitzonderingspositie, maar ook bij dit corporatiebezit moet 40% CO2 gereduceerd worden. Verduurzaming van monumentaal woningbezit roept - onterecht - een beeld op van uitdagingen en hogere kosten en blijft achter op schema.

Met diverse sprekers uit het veld bespreken we de urgentie, uitdagingen en mogelijkheden om monumentaal woningbezit duurzaam te behouden voor huidige en toekomstige bewoners.

Sprekers:
•    Sanne Beckers, duurzaamheidsexpert Nico de Bont
•    Jan-Hylke de Jong, eigenaar Fenicks
•    Őrjan Game, ontwikkelaar woningcorporatie BrabantWonen
•    Hylke Faber, co-founder Brokkenmákers (moderator)

Terugblik kennissessie [video]

Alles met liefde

Nico de Bont helpt woningcorporaties hun verduurzamingsafspraken waar te maken. We gaan voor het maximaal haalbare met een betaalbare en effectieve aanpak. Wij ontzorgen corporaties niet alleen op bouwtechnisch vlak, maar bieden ook kennis over (monumenten)subsidies, vergunningen en processen bij erfgoedcommissies. 

Met hart voor het verleden, het heden en de toekomst. Met hart voor het monument, de bewoner en een duurzame wereld

Stuur artikel door