Rijksmonument De Volharding in ARTIS duurzaam gerestaureerd

We hebben het voormalige rijstpakhuis uit 1866 op het terrein van ARTIS volledig gerestaureerd en verduurzaamd. Het historische exterieur is in ere hersteld en alle gevels en daken zijn grondig geïsoleerd. Medewerkers van ARTIS werken vanaf nu weer in een prachtig, historisch gebouw en genieten van het moderne comfort. Klassieke restauratie en toekomstgerichte verduurzaming gaan uitstekend samen, bewijst ook dit project. 

Wij voerden de werkzaamheden uit in opdracht van ARTIS in samenwerking met Onderwaater architecten | ingenieurs naar ontwerp van VB Erfgoed & Architectuur, gemeente Amsterdam (Monumenten & Archeologie) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

De Volharding heeft in de afgelopen 150 jaar diverse functies gehad. Tegenwoordig huisvest het gebouw ARTIS-kantoren, een collegezaal en de Gierenvolière. Bijzonder was dat tijdens de uitvoeringswerkzaamheden het pand gewoon in gebruik kon blijven. Het werk hebben wij in twee fasen uitgevoerd om overlast voor de gebruikers - mens én dier – tot een minimum te beperken. 

De restauratiewerkzaamheden in een notendop:

  • Gevelreiniging, restauratie en verwijdering van oude verflagen op het gevelstucwerk
  • Gevel teruggebracht naar originele kleurstelling o.b.v. kleurhistorisch onderzoek
  • Herstel van houten gevelkozijnen 
  • Toepassing van dun, isolerend monumentenglas
  • Isolatie van daken en kapconstructie
  • Reconstructie van originele dakkapel
  • Vervanging van bitumen dakbedekking op gebogen schildkap door natuurleien
  • Primeur: toepassing van zonnepanelen in kleur passend bij zinken dak op monument
  • Reconstructie van armillarium (hemelbol) uit 1886

Duurzame toekomst

De verduurzaming van De Volharding past binnen de ambitie van ARTIS om in 2030 een park zonder ecologische voetafdruk te zijn. Bij alle gebouwen en verblijven van ARTIS die worden gerenoveerd richt de organisatie zich op deze duurzaamheidsdoelstelling. Eerder in 2022 opende het vernieuwde ARTIS-Groote Museum (1855) dat ook door ons in samenwerking met Mobilis en Unica duurzaam is gerestaureerd.

Passie voor het vak

In de ring van het armillarium is een citaat aangebracht van Eli Heimans, een belangrijke natuureducator uit de negentiende eeuw: ‘Wie werkte met liefde blijft leven. Wie gaf van zijn gaaf, heeft voor altijd gegeven.’ Een mooie uitspraak waar onze collega’s zich sterk in herkennen. 

Reconstructie armillarium

Stuur artikel door