Samenwerking met NRC om kennis door te geven

Monumenten doorgeven aan de volgende generatie. Dat is onze missie. Enerzijds door klassieke restauratie en duurzame herbestemmingen en anderzijds door het delen en doorgeven van onze kennis en kunde. Voor dat laatste werken we regelmatig en graag samen met het Nationaal Restauratie Centrum (NRC). We spraken met coördinator Agnes van Alphen.

Cursus Digitale Meettechnieken

“Voor een goed cursusaanbod halen wij het liefst input vanuit de branche. Welke scholingswensen leven er, wat zijn belangrijke actuele ontwikkelingen? Dit bracht ons op het idee voor een cursus over digitale meettechnieken” legt Agnes uit. “En zoals we dat bij ál onze cursussen doen, zijn we ook hiervoor op zoek gegaan naar docenten die dicht bij de praktijk staan. Dit leidde ons in dit geval naar Jeroen Pelser van Pelser Hartman en jullie BIM-manager Tommy van Beem. Zij hebben samen het lesprogramma en de syllabus ontwikkeld en gaan straks in december ook samen de cursus leiden.” De cursusdag Digitale Meettechnieken staat vanaf nu ieder jaar één maal op het programma van het NRC.

Masterclass Gewelven metselen

De masterclass Gewelvenmetselen kwam iets anders tot stand. Agnes: “Vanuit Nico de Bont werden we gewezen op een bijzonder project op jullie planning. Een restauratie van gemetselde gewelven bij de monumentale Urbanuskerk in Amstelveen, die door brand grotendeels verwoest was. Hierbij zou veel specifieke restauratiekennis worden opgedaan en jullie zagen hierin een mooie kans om die kennis binnen jullie bedrijf én met de hele sector te delen. Dat hebben we in de afgelopen weken dan ook gedaan in twee masterclasses voor restauratiemetselaars. Deze zijn opgezet door onze hoofddocenten Klaas Boeder en Joop Jansen, in nauwe samenwerking met jullie eigen projectleider Syquin van den Berg. Erg prettig hoe dit alles is verlopen.”

Deelnemers lyrisch

Ook prettig: de eenmalige serie masterclasses was een groot succes: “Groter zelfs dan we voorzagen. Er waren zó veel aanmeldingen, dat we het aantal per bedrijf moesten terugbrengen. Ook hebben we geselecteerd op ERM-erkenning als Erkend Restauratie Bouwbedrijf of Erkend Restauratie Voegbedrijf. Maar het was het waard. Alle aanwezige deelnemers waren lyrisch. Goed dat we dit zo breed hebben kunnen delen.”

Masterclass NRC: gewelven metselen (video)

Stuur artikel door