Behoud door ontwikkeling

Klooster Eikenburg

Het vak van herbestemming heeft zich ontwikkeld tot een aparte professie, op de scheiding van restauratie en renovatie, van historie en economie, van oude monumentale waarden en hedendaagse functionaliteit. Kantoren in een oude fabriek, studentenwoningen in een historisch klooster of een bibliotheek in een middeleeuwse kerk; zorgvuldige herbestemmingen leiden tot een prachtig nieuwe toekomst voor de vaak karaktervolle gebouwen. Een juiste functie is voorwaarde voor behoud. Nico de Bont integreert vakkennis, ervaring en netwerken om partijen te verbinden en monumenten nieuw leven in te blazen. Met als uitgangspunt behoud door ontwikkeling.

OZIVE | ATELIER VOOR HERBESTEMMING

Samen met de TBI-bedrijven Synchroon en HEVO startte Nico de Bont in 2014 Ozive | atelier voor herbestemming. Ozive staat voor een integrale aanpak en multidisciplinaire benadering van herbestemmingsvraagstukken. Samen met eigenaren, investeerders en gebruikers wordt gezocht naar een kwalitatief en economisch haalbare herbestemming, zodat monumentaal vastgoed weer toekomstwaarde krijgt.