CONTACT

Monumenten verdienen een nieuw leven om ze te behouden voor toekomstige generaties.

Boudewijn de Bont

Juiste functie

Cruciaal bij iedere herbestemming is het vinden van een juiste functie voor het monument. 

De afgelopen jaren hebben we een uitgebreid netwerk opgebouwd, dat tal van mogelijkheden biedt voor het vinden van nieuwe functies en gebruikers. Te denken valt aan ontwikkelaars, investeerders maar ook aan adviseurs.

Door partijen te verbinden worden vaak onconventionele oplossingen bedacht, die bijdragen aan het voortbestaan van het waardevolle erfgoed.