Mooie dingen maken

Restauratieatelier

Ons restauratieatelier ademt de passie voor hout. Ervaren timmerlieden en meubelmakers werken in dit atelier vol overgave en vakmanschap aan gevel- en interieurtimmerwerk. Het gaat daarbij zowel om nieuw te maken timmerwerk als om restauratie van oud timmerwerk. Deze gespecialiseerde timmerwerkplaats - gevestigd op ons terrein in Vught - gebruiken wij ter ondersteuning van onze projecten.

    
Restauratieatelier

Vakmanschap is meesterschap