CO2-prestatieladder

Certificering

Nico de Bont is gecertificeerd voor de CO₂- prestatieladder (zie downloads voor het certificaat).

Bewustwording energieverbruik

Energieverbruik van de vaste locaties, verbruik op bouwprojecten en gebruik van het wagenpark geven inzicht in de CO₂-uitstoot. Het inzicht dat we hebben over onze CO₂-voetafdruk sinds 2007 heeft geleid tot doelstellingen om te komen tot een realistische CO₂-reductie.

Wat is het en wat levert het op?

De CO₂-prestatieladder is een instrument dat helpt bij het reduceren van CO2 en wordt beheerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De certificering op de CO₂-prestatieladder is gebaseerd op een aantal internationaal geldende uitgangspunten en afspraken, die zijn vastgelegd in het Green House Gas Protocol.
De CO₂-prestatieladder heeft zes niveaus. Per niveau is een vaste set van eisen gedefinieerd, voortkomend uit 4 invalshoeken of aspecten.