Initiatieven

Nico de Bont onderneemt verschillende duurzame initiatieven om zowel op kantoor als op de bouwplaats de CO₂-uitstoot te reduceren.

Duurzaamheid: Veiligheid en Innovatie op de bouwplaats

Samen met onze zusterbedrijven van TBI neemt Nico de Bont deel aan het intitiatief van de Materieeldienst Bergambacht om de duurzaamheid, veiligheid en innovatie op de bouwplaats te bevorderen. Het initiatief dat zich richt op het energieverbruik in alle facetten van de bouwplaats.

De Duurzame Bouwplaats 2020

Nico de Bont neemt deel aan het initiatief van zusterbedrijf J.P. van Eesteren  "De duurzame bouwplaats 2020". Binnen dit initiatief zijn verschillende aspecten onderzocht om de bouwplaatsinrichting vanuit duurzaamheidsoogpunt te verbeteren. Nico de Bont is actief geweest in de werkgroep "Het nieuwe bouwHUIS". Daarbij is de projecthuisvesting onderzocht als "verdienmodel". Niet alleen in financiële zin, maar ook in sociale zin voor zowel onze eigen medewerkers als ook voor de omgeving (goodwill). Met dit middel willen we de bouw ook aantrekkelijker maken voor jonge mensen.

Werkgroep Duurzaamheid

De werkgroep duurzaamheid (van Nico de Bont) komt meerdere keren per jaar bijeen. Het doel van deze werkgroep is:

  • Vaststellen aan welke initiatieven wordt deelgenomen
  • Bepalen welke maatregelen binnen de eigen organisatie genomen kunnen worden.

Resultaten

Bevindingen uit de initiatieven resulteren in maatregelen. Een aantal maatregelen welke in het verleden zijn genomen:

  • Inkoop van duurzame stroom (ook voor bouwlocaties)
  • Terugdringen van CO2-emissie ten gevolge van brandstofverbruik wagenpark: 
  1. Monitoring verbruiken per berijder (middels e-driver). Hiervoor worden aan iedere berijder trainingen aangeboden.
  2. Inkoop bedrijfswagens, waarbij CO2-uitstoot (opgave fabrikanten) wordt meegewogen in de tender.
  3. Binnen de leaseregeling wordt gestuurd op aanschaf van personenwagens met lage CO2-emissie. Binnen de eerstvolgende leaseregeling wordt aanschaf van (semi)elektrische wagens gestimuleerd.