Integriteit en gedragscode

    

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij deskundig en professioneel omgaan met het in hen gestelde vertrouwen. De door ons gehanteerde normen en waarden moeten herkenbaar zijn en passen in het dagelijks zakelijk verkeer. Om daar duidelijk in te zijn, heeft TBI een gedragscode vastgesteld, waarin regels zijn opgenomen over de wijze waarop medewerkers van TBI-bedrijven zich in de uitoefening van hun functie dienen te gedragen. Deze gedragscode hebben wij overgenomen en worden door onze medewerkers nageleefd.

Voor de uitbegebreide beschrijving van deze gedragscode verwijzen wij naar onderstaande link.