Missie | Visie

Missie

Wij restaureren, onderhouden en herbestemmen historisch erfgoed. Toch beschouwen we dat niet als onze missie. Waarvoor wij werkelijk ‘op aarde zijn’ is om Nederlands rijke bestand aan monumentale gebouwen niet verloren te laten gaan. Dit vinden we maatschappelijk namelijk van groot belang. Omdat mensen dan kunnen blíjven genieten van de historische waarde die erfgoed heeft als museaal monument of inspirerende woon- of werkomgeving. En omdat de verhalen van het verleden dan blijvend doorgegeven kunnen worden aan de generaties na ons. Ofwel…

Het is onze missie om de historische waarde van het verleden door te geven aan toekomstige generaties, door monumenten te behouden. Voor de toekomst van ons verleden.

Visie en drijfveren

Onze visie is zeer uitgesproken:

Wij hebben de sterke overtuiging dat monumenten alleen toekomstbestendig behouden kunnen worden, als ze ‘vitaal’ in gebruik blijven.

Leegstand blijkt steeds weer de snelste weg naar verval. Gedreven door die overtuiging, zetten wij vól in op drie ‘kerntaken’.

  • We restaureren en onderhouden monumenten met respect voor het verleden en met ongeëvenaard vakmanschap en materialenkennis.
  • We kiezen een functie die past bij hun intrinsieke mogelijkheden.
  • En we zorgen ervoor dat het comfortniveau aansluit bij het (beoogde) gebruik.

We zijn tot dat alles in staat dankzij onze hedendaagse, innovatieve aanpak binnen inspirerende en open samenwerkingsverbanden met stakeholders. En we laten geen mogelijkheid onbenut om duurzame oplossingen te  bedenken die het gebruikscomfort vergroten en die passen bij de monumentale status.