Missie | Visie

Missie

Wij restaureren, onderhouden en herbestemmen historisch erfgoed. Toch beschouwen we dat niet als onze missie. Waarvoor wij werkelijk ‘op aarde zijn’ is om Nederlands rijke bestand aan monumentale gebouwen niet verloren te laten gaan. Dit vinden we maatschappelijk namelijk van groot belang. Omdat mensen dan kunnen blíjven genieten van de historische waarde die erfgoed heeft als museaal monument of inspirerende woon- of werkomgeving. En omdat de verhalen van het verleden dan blijvend doorgegeven kunnen worden aan de generaties na ons. Ofwel…

Het is onze missie om de historische waarde van het verleden door te geven aan toekomstige generaties, door monumenten te behouden. Voor de toekomst van ons verleden.

Visie en drijfveren

Vakmanschap, materiaalkennis en respect voor historie staan bij ons voorop. En om deze competenties maximaal tot z’n recht te laten komen is onze aanpak hedendaags: met behulp van het modernste gereedschap, in hoge mate gedigitaliseerd, in open samenwerking met alle stakeholders en met het LEAN-gedachtegoed als leidraad. 

Vitaal gebruik van monumenten is een voorwaarde tot behoud want leegstaande monumenten raken snel in verval. Daarom is herbestemming van leegstaand monumentaal vastgoed cruciaal.

Bij iedere ingreep in een monument dient verduurzaming overwogen te worden. Niet persé energieneutraal: we streven naar een optimale balans tussen behoud van monumentale waarde en comfort en energieverbruik voor de gebruikers. Innovatieve materialen en technieken dragen hier in hoge mate aan bij.