Netwerken

    

Als gerenommeerde marktpartij op het gebied van restauratie, herbestemming en monumentenonderhoud, is het in ons en úw belang dat we onze kennis op peil houden. Het gaat om kennisontwikkeling en -deling. Dat doen wij door het geven van lezingen aan vakgenoten en geïntersseerden en door een actieve bijdrage aan overkoepelende netwerken en verenigingen.

Nico de Bont is onder andere lid van:

  • Nationaal Renovatie Platform (NRP)
  • Vakgroep Restauratie
  • Hermon Erfgoed
  • NVB Bouw
  • Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
  • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
  • Bewuste Bouwers