Onze Organisatie

Nico de Bont is een restauratieaannemer pur sang. Vanuit die professie maken wij ons sterk voor het behoud van historisch erfgoed. Of dat nu is door planmatig onderhoud, hoogwaardige restauraties of functionele herbestemmingen. Ons doel is behoud door ontwikkeling.

Met 90 medewerkers realiseren we jaarlijks een gemiddelde omzet van ca. € 20 miljoen. Innovatie en duurzaamheid staan hoog in ons vaandel. Net als creativiteit en vakmanschap. Het is onze missie om duurzame waarde te creëren voor monumenten en erfgoed om ze te behouden voor de toekomst.

De directie van Nico de Bont bestaat uit:
Ir. B.N.W. (Boudewijn) de Bont en ing. R.J.P. (Roel) Maas

Vernieuwen en verbeteren

Omdat de wereld van onze klanten en hun behoeften veranderen, hebben wij gekozen voor een andere manier van werken. Door deze verbeteringsslag kunnen we optimaal inspelen op trends en ontwikkelingen in de markt en opdrachtgevers beter van dienst zijn. In deze nieuwe manier van werken staan het project en de klant centraal. Wij denken actief mee in oplossingen en kijken daarbij graag over de grenzen heen van het traditionele bouwproces. Want alleen als je het ‘oude vertrouwde’ los durft te laten, ontstaan er nieuwe inzichten.

Lean bouwen in restauratie

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder". Dus zoeken wij de verbinding met ketenpartners om voordelen voor de klant te behalen. Als mensen het hebben over LEAN bouwen dan worden er termen gebruikt als concurrent engineering, one room concept, value stream mapping en LEAN plannen. Maar voor ons betekent LEAN werken meer eigen verantworodelijkheid dragen, minder hiërarchie en leren van elkaar om het morgen weer beter te doen.

Ketenintegratie en methodes uit de LEAN-procesaanpak stimuleren innovatie in het bouwproces, leiden tot meer onderzoek en breder inzicht. Dat vraagt om vertrouwen en commitment bij alle ketenpartners en een omslag in denken. Door samenstelling van het juiste team en door het beter benutten van kennis en kunde in de keten voegen wij onderscheidende meerwaarde toe in het belang van het het monument en zijn eigenaar.

Bij de herbestemming van de frisokazerne in Ede resulteerde dit in een snelle doorlooptijd van het project en bij de restauratie van de toren van de Eusebiuskerk in Arnhem betekende onze LEAN aanpak een aanzienlijke besparing op het budget.