Privacy

TBI is een groep van techniek-, bouw- en infra-ondernemingen met hart voor de maatschappij. Twintig bedrijven die samen én los van elkaar de toekomst maken. Die onze leefomgeving op duurzame wijze vernieuwen, inrichten en onderhouden. Verspreid over tientallen kantoorlocaties en honderden projectlocaties door het hele land.

Wij respecteren je privacy

TBI Holdings B.V. en haar ondernemingen respecteren de privacy van alle gebruikers van de door haar of hen gebruikte website(s) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Onze website www.tbi.nl biedt op een aantal plaatsen de mogelijkheid tot interactie. Zo kun je een brochure aanvragen, je aanmelden voor een nieuwsbrief of een (digitaal) formulier invullen. De gegevens die je hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan je verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Je gegevens zullen niet zonder je toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het verzoek.

Hoe beschermen we je persoonlijke informatie?
We nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen en we beschermen je persoonsgegevens tegen ongewild verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en ongewilde of ongeoorloofde vernietiging, een en ander conform de toepasselijke wet – en regelgeving.

Je rechten m.b.t. de bescherming van je persoonlijke informatie
Op grond van de toepasselijke wet – en regelgeving heb je het recht:

  • op informatie en inzage van je persoonsgegevens;
  • op verbetering van je persoonsgegevens;
  • op verwijdering van je persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens (‘het recht op verzet’);
  • je persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere (verwerkings)verantwoordelijke (te doen) overdragen.
  • Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder je deze rechten kunt uitoefenen, in het bijzonder je recht op verzet, klik hier: rechten betrokkenen.

Indien je gebruik wenst te maken van (één van je) hiervoor genoemde rechten, verzoeken wij het formulier ‘verzoek rechten van betrokkenen’ volledig in te vullen en te verzenden.

Tot slot heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Dat kun je bereiken door hier te klikken: klachtenformulier.