Restauratie bruggen Binnendieze in Den Bosch

Aannemingsbedrijf Nico de Bont restaureerde in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch zeven karakteristieke metselwerktogen over de Binnendieze in de historische binnenstad.

Het metsel- en voegwerk van de togen is hersteld, de bruggen zijn verstevigd en de afwatering is verbeterd. Na deze restauratie zijn de bruggen weer voor lange tijd in topconditie!

Onze werkzaamheden

Constructief toetsen en waar nodig verbeteren van de metselwerk togen en flankmuren

  • Cosmetisch herstel van metsel- en voegwerk aan de boog- en flankmuren en aangrenzende kademuren. Kapotte stenen, gescheurd metselwerk en uitgesleten voegwerk worden vakkundig hersteld.
  • Verbeteren van de afwatering door aanbrengen grindkoffers en (hemelwater)spuwers.
  • Schilderwerk aan de leuningen.

Evalueren – leren – verbeteren

Elke keer als bij een brug de werkzaamheden waren afgerond stelden we met het projectteam vast wat we beter of anders konden doen. Ook de inbreng van de diverse stakeholders was hierbij van belang. Vanwege het repeterende karakter was het doel het optimaliseren van het proces en het ontzien van de omgeving door slimmer, sneller en beter te werken.

Ervaring binnenstedelijke restauratie

Onze ervaringen die we hebben opgedaan bij de restauratie van de kademuren van de Binnenhaven in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch komen bij deze opdracht goed van pas. Een gedeelte van de werkzaamheden wordt vanaf het water uitgevoerd. Hierbij zetten we moderne technieken in, zonder de liefde en het vakmanschap voor de historische waardevolle en karakteristieke metselwerktogen uit het oog te verliezen.

Ook is de Binnendieze een vindplaats van diverse soorten flora en fauna. Beschermde soorten in en rond de onze werkplek worden altijd met aandacht in kaart gebracht. Op deze wijze kunnen wij onze werkzaamheden met respect voor de flora en fauna uitvoeren.

Vaartochten niet verstoord

Omdat bij de werkzaamheden de bestrating en het grondwerk van de bruggen tijdelijk was verwijderd, werd er voor de voetgangers/fietsers telkens een tijdelijke brug gecreëerd.

De uit te voeren werkzaamheden op de waterlijn en aan de onderzijde van de loopbrug vonden plaats vóór het vaarseizoen van de rondvaartboten. Het uit te voeren metsel- en voegwerk herstel aan de flankmuren vond plaats buiten de vaartijden van de rondvaartboten, zodat recreanten en toeristen konden blijven genieten van de vaartochten met bijzondere verhalen over het ontstaan van de Binnendieze, de bijzondere kenmerken van de achtergevels, de doorkijkjes en de geschiedenis van ’s-Hertogenbosch.

Historie Binnendieze

De Binnendieze heeft door de jaren heen veel voor de stad betekend. 's-Hertogenbosch ontstond als een kleine ommuurde stad, ter grootte van de Markt en een aantal andere straatjes. Later werd de stad nogmaals ommuurd, ditmaal ter grootte van de huidige binnenstad. De riviertjes binnen de muren kregen de naam De Binnendieze.

De Binnendieze werd gebruikt als watervoorziening, wasplaats en visplaats, maar ook als afvalstort. Tot ongeveer 40 jaar geleden was het water nog een open riool. Door aanleg van een rioolstelsel in de stad verdween de Binnendieze langzaam. Daar werd in 1972 een stokje voor gestoken. Het vaarwater werd beschermd stadsgebied. Het water onder de stad is nu met recht een van de historische trekpleisters van 's-Hertogenbosch.

Stuur project door