Onderhoud Sint Catharinakerk Eindhoven

Ruim 150 jaar oud is de katholieke Sint Catharinakerk bij Stratumseind in hartje Eindhoven. Een prachtig stadsicoon van de hand van de bekende architect Pierre Cuypers. Willen we dit rijksmonument in goede kwaliteit voor de toekomst behouden, dan is regulier onderhoud nodig, in afwachting van een volledige restauratie over enkele jaren. In opdracht van gemeente Eindhoven - eigenaar van het gebouw - voert het team van Nico de Bont onderhoudswerkzaamheden uit. 

De vaklieden van Nico de Bont werken, in samenwerking met diverse partners en onderaannemers aan het vervangen van leien, het herstellen van de inpandige, houten constructie, onderhoud aan de vieringtoren en divers metsel-, voeg- en schilderwerk. De kerk blijft tijdens de werkzaamheden in gebruik.

[Video] In februari 2023 werd ten behoeve van de werkzaamheden aan de vieringtoren een opvallend grote, geprefabriceerde steigerconstructie over het dak en om de toren gehesen. Een spectaculaire operatie. Door een gedegen voorbereiding en goed risicomanagement door alle betrokken partijen, verliep de uitvoering vlekkeloos.

Historie Catharinakerk

Het neogotische gebouw is ontworpen door Pierre Cuypers op de fundamenten van een oude kerk uit de 14e eeuw. Het ontwerp geldt als een vroeg hoogtepunt in de carrière van Cuypers. De bouw begon in 1861 en werd voltooid in 1867.

Cuypers verwerkte in dit ontwerp veel ideeën over symboliek van de katholieke schrijver Joseph Alberdingk Thijm. Het opvallendste kenmerk van de kerk zijn de twee torens – een zogenaamd tweetorenfront - die beide 73 meter hoog zijn en naar voorbeelden uit de Franse gotiek verschillend van vorm zijn. Het front bestaat uit een zogenaamde mannelijke en een vrouwelijke toren met de benaming David-toren en Maria-toren.

De kerk is sinds 1972 een rijksmonument. In 1974 werd de kerk overgedragen aan de gemeente Eindhoven met de afspraak er nog 50 jaar over te kunnen beschikken voor de eredienst

Stuur project door