Restauratie gevel en dak Gerechtsgebouw in Utrecht

Het Gerechtsgebouw in Utrecht, een karakteristiek gebouw uit 1903 aan de Catharijnesingel, werd oorspronkelijk in opdracht van de Dienst Gemeentewerken van Utrecht gebouwd als Hogere Burgerschool (HBS). Tot 1995 bleef het pand in gebruik voor onderwijs. Sinds 2000 is in het gebouw de rechtbank van Utrecht gevestigd. 

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt het Gerechtsgebouw nu volledig gerenoveerd, verduurzaamd en heringericht. De historische schoolfunctie komt na de renovatie weer terug in het gebouw, deze keer in de vorm van een leerschool voor rechters. 

Onze TBI-zuster J.P. van Eesteren is hoofdaannemer in dit project en richt zich op de grootschalige renovatie en transformatie van het interieur. Nico de Bont is verantwoordelijk voor de restauratiewerkzaamheden aan de historische gevels en daken. 

Beeld: Het Utrechts Archief

Beeld: Google Street View

Werkzaamheden aan monumentale gevel en dak

Gelijktijdig met het werk van J.P. van Eesteren aan de binnenzijde werkt Nico de Bont aan de buitenzijde van het gebouw. Nadat de steigers waren opgebouwd kon de schade aan gevel en dak nauwkeuriger worden bekeken. Op verschillende plekken moet historisch metsel- en voegwerk worden hersteld. 

Herstel houten kozijnen
Het hout van de kozijnen is in de loop der tijd op bepaalde plekken gaan rotten, mede door achterstallig onderhoud van het verfsysteem dat was toegepast. Wat het werk uitdagend maakt is dat alle houten onderdelen buiten zijn geschilderd met een Chroom-6 houdende verf. Dit maakt het herstellen van beschadigde onderdorpels en stijlstukken extra lastig. Door toepassing van beheersmaatregelen en goede bronafzuiging kunnen we op een veilige manier werken. De beschadigde delen worden verwijderd en met nieuwe houten kozijndelen ingestukt. 

Dak, natuursteen en glas-in-lood
Rondom het dak is veel restauratiewerk nodig. Met name de houten goten, dakkapellen en dakramen vertonen veel schade en vragen aandacht of moeten volledig worden vernieuwd. Ook de dakbedekking met historische dakpannen, leien en zink moet op sommige plaatsen worden vervangen of gerestaureerd. Ons team zorgt ook voor herstel en reiniging van het glas-in-lood en gietijzeren roosters in het gebouw. Onze partner Slotboom Steenhouwers werkt aan de restauratie van alle natuurstenen onderdelen in gevels en dakranden.

Planning
Naar verwachting rondt Nico de Bont de werkzaamheden aan de buitenschil in de zomer van 2024 af. J.P. van Eesteren werkt daarna verder aan de renovatie en transformatie van het gebouw dat naar verwachting in de loop van 2024 wordt opgeleverd aan het Rijksvastgoedbedrijf. Dan kan het voormalige schoolgebouw haar oude functie weer nieuw leven inblazen en toekomstige rechters helpen opleiden en ontwikkelen. 
 

Project in beeld

Een kijkje op de bouwplaats bij het Gerechtsgebouw Utrecht

Stuur project door