Groot Tuighuis: duurzaam Erfgoedcentrum 's-Hertogenbosch

Projectinformatie

Project Erfgoedcentrum in Groot Tuighuis
Locatie 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever Gemeente 's-Hertogenbosch
Architect VB Erfgoed & Architectuur

In opdracht van Gemeente ’s-Hertogenbosch werken we samen met VB Erfgoed & Architectuur aan de verbouwing van het Groot Tuighuis. Het Groot Tuighuis verandert tijdens een duurzame verbouwing in een modern Erfgoedcentrum. VB Erfgoed & Architectuur ontwierp dit nieuwe Erfgoedcentrum. Nico de Bont is verantwoordelijk voor de technische uitwerking van dit ontwerp en de realisatie. Het monumentale gebouw, de uit 1430 daterende voormalige St. Jacobskerk, krijgt op de gehele begane grond een publieksfunctie. Inwoners en bezoekers kunnen hier straks met unieke historische bronnen het verhaal van ’s-Hertogenbosch beleven en er zelf aan bijdragen.

Restauratie werkzaamheden

De werkzaamheden aan het Groot Tuighuis vinden voornamelijk aan de binnenzijde van het gebouw plaats. In eerste instantie verwijderen we voorzichtig de oude tegelvloer op de begane grond, zodat daarna archeologisch onderzoek kan plaatsvinden. Verder verbeteren we de thermische schil van het gebouw en herstellen we delen van het pand. Ook de installaties worden grotendeels vernieuwd en verduurzaamd.

De totale verbouwing en renovatie duurt ongeveer een jaar. Naar verwachting opent het vernieuwde Groot Tuighuis in de zomer van 2023.

Duurzame impact

Door in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de uitwerking van het ontwerp, hebben we duurzame keuzes kunnen maken op het gebied van materialen en energieoplossingen. De duurzame kansen die zijn blijven liggen tijdens het ontwerp hebben we door middel van themasessies met het bouwteam alsnog kunnen integreren. Het definitief ontwerp had oorspronkelijk energielabel B maar door het toepassen van oude bouwprincipes en daardoor slim energieverbruik is het energielabel na de renovaties straks A+.

Groene bouwplaats

Rondom het Groot Tuighuis staan duurzame bouwhekken! De houten bouwhekken met plantenbakken maken de bouwplaats groener en gezelliger. Ze zijn niet alleen mooi, maar ook gemakkelijk te repareren en herbruikbaar. Bij het maken en onderhouden van de hekken helpen mensen die (re-)integreren op de arbeidsmarkt.  Zo draagt het project ook een steentje bij aan een duurzaam arbeidsproces! De bouwhekken zijn gemaakt van PEFC-gecertificeerd Douglas hout uit duurzaam beheerde bossen.

Naast de groene bouwhekken staan er ook een aantal hekken met een historisch tintje. Op deze hekken zijn foto’s te zien van het Groot Tuighuis uit de 19e en 20e eeuw.

Kennisdragers duurzame impact Damie en Sanne bij de duurzame bouwhekken

Historie van het gebouw

Het Groot Tuighuis of de Oude Sint Jacobskerk is van oorsprong een katholieke kerk gelegen aan de Bethaniëstraat in de Noord-Brabantse hoofdstad 's-Hertogenbosch. Het doet dienst als kantoor en depot van de gemeentelijke afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch. In de loop der tijd heeft het gebouw verschillende functies gehad:

Sint Jacobskerk (1430-1629) | Omstreeks 1430 werd een aan Jacobus de Meerdere gewijde kapel en een gasthuis gebouwd voor pelgrims naar Santiago de Compostella. Vanaf 1569 kreeg het de functie van parochiekerk. In 1584 was de broederschapskapel uitgebreid tot het kerkgebouw van de huidige omvang. Het gebouw bestaat uit een driebeukig basilikaal schip met een eenbeukig koor. In de zijgevel is te zien, dat er gerekend werd op de bouw van een dwarsschip. Men is niet begonnen aan het dwarsschip, vermoedelijk vanwege geldgebrek.

Protestantse kerk (1629-1650)  | Sint-Jacobskazerne (1650-1918) Noordbrabants Museum (1925-1986)Gemeentelijk depot BAM (1988-2015)Erfgoed 's-Hertogenbosch (2015-heden) 

Voormalige St. Jacobskerk in gebruik als Kazerne