Heilig Hart-klooster Rosmalen wordt luxe woonzorgcomplex Compartijn

Projectinformatie

Project Heilig Hart-klooster
Locatie Rosmalen
Opdrachtgever IDBB Vastgoed B.V.
Architect Architectenhuis Borkent en Plug bv

Het voormalig Heilig Hart-klooster in Rosmalen wordt omgevormd tot een luxe, kleinschalige woon-zorgvoorziening voor oudere mensen. Met het terugplaatsen van de gerestaureerde bladgouden torenkroon is op dinsdag 28 juni het hoogste punt bereikt van de transformatie. Vanaf november biedt 'Huize De Graef' plaats aan 25 oudere mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, bijvoorbeeld als gevolg van psychogeriatrische problemen zoals dementie.

Werkzaamheden Nico de Bont

Begin januari 2016 is Nico de Bont begonnen met de herbestemming van dit monumentale klooster, gelegen aan de Graafsebaan in Rosmalen. Het klooster bestaat uit 3 bouwlagen plus een voormalige kapel.
Bij deze herbestemming komt de door Nico de Bont opgebouwde kennis goed van pas. De oude monumentale waarden moeten bewaard blijven in de hedendaagse nieuwe functie die het klooster krijgt. Wederom is gebleken dat de juiste functie zorgt voor een prachtig nieuwe toekomst voor dit karaktervolle gebouw.  Met Hazenberg Bouw als partner voor de nieuwbouw elementen realiseren we deze herbestemming.

Alvorens met de daadwerkelijke herbestemming begonnen kon worden waren sloop- en saneringswerkzaamheden noodzakelijk. Natuurlijk is hierbij rekening gehouden met alle toonaangevende monumentale elementen. Hierna is begonnen met de heropbouw van het monument.

Heropbouw

Werkzaamheden aan de daken en buitengevels:

 • Herdekken van de pannen daken en vernieuwen houten gootconstructie
 • Restauratie van de twee leibedekte torens
 • Restauratie van metsel- en voegwerk (waar nodig)
 • Aanbrengen bliksembeveiliging
 • Restauratie/reparatie van alle houten/stalen 'draaiende' elementen, alsmede vervangen beglazing en vernieuwen schilderwerk.

Parallel aan deze werkzaamheden wordt er door Hazenberg Bouw hard gewerkt aan de toekomstige appartementen. Denk hierbij aan

 • Aanbrengen constructieve verstevigingen
 • Aanbrengen brandwerende vloerelementen
 • Uitzetten binnenwanden deels opgebouwd uit metalstud als aanvulling op reeds bestaande metselwerk wanden
 • Aanbrengen nieuwe gipsplaatplafonds en pantry's
 • Realisatie installatieruimte in de kelder van het complex

Deze appartementen worden "behangklaar" afgewerkt zodat de toekomstige huurder deze naar eigen smaak kan inrichten/afwerken. De voormalige kapel zal geschikt gemaakt worden voor de nieuwe functie "gezamenlijke zit/woon-kamer"en keuken. Verder worden er ruimten gecreëerd voor kantoren, een bibliotheek, ruimtes voor fysiotherapie en personeelsruimtes. Al deze algemene ruimtes zullen klassiek afgewerkt worden met stuc- en schilderwerk en fraaie plafond sierlijsten. Ook worden paneeldeuren en glas-in-lood elementen toegepast.

De verwachting is dat Huize De Graef medio november haar deuren kan openen voor bewoners.

 • Plaatsen bladgouden torenkroon H.Hart-Klooster

  Uitvoerder Frans van der Aa plaatst met hulp van opdrachtgevers de torenkroon

Over Compartijn

Compartijn is een particuliere ouderenzorgorganisatie die luxe, kleinschalige woon-zorgvoorzieningen voor mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie exploiteert met als motto ‘Thuis als thuis niet meer gaat’. Compartijn maakt deel uit van Incluzio, een dochteronderneming van Facilicom Services Group en is aangesloten bij de branchevereniging NEVEP, de Nederlandse Vereniging van Particuliere ondernemers in kleinschalig wonen met zorg. De komende jaren worden er steeds meer huizen van Compartijn geopend, verspreid over heel Nederland. We willen namelijk zo dichtbij mogelijk zijn.

Eerste huis geopend en zeven in ontwikkeling

Compartijn opende recent zijn eerste huis in Enschede. Inmiddels zijn er nog eens zeven huizen in ontwikkeling, waaronder Huize De Graef. De kleinschalige, luxe huizen van Compartijn bieden 24 uur per dag persoonlijke service en zorg voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld als gevolg van psychogeriatrische aandoeningen als dementie en Alzheimer (ZZP4 of hoger).

Compartijn streeft ernaar dat bewoners zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden. De medewerkers hebben respect voor de eigen identiteit, de levensvisie en de privacy van elke bewoner en bevorderen, waar mogelijk, de autonomie. De luxe, ruime zorgappartementen kunnen dan ook geheel naar eigen smaak worden ingericht. Ook in de gezamenlijke voorzieningen is alles eraan gedaan om er een echt thuis van te maken. In de woonkeuken bereidt de kok dagelijks verse maaltijden.