Herbestemming Egelantiersgracht 2-6 Amsterdam

Projectinformatie

Project Egelantiersgracht 2-6
Locatie Amsterdam
Opdrachtgever Gema Holding B.V.
Architect Architectenbureau J. van Stigt

Nico de Bont herbestemt het markante, Rijksmonumentale pand op de hoek van de Prinsengracht en Egelantiersgracht in de binnenstad van Amsterdam.
Het pand waarin de ‘Handel in IJzerwaren | Gunters & Meuser” is gevestigd, is gebouwd in de Amsterdamse schoolstijl.

Herbestemming

Het magazijn en de kantoren van Gunters & Meuser worden herbestemd tot bedrijfsruimte en woonruimtes voor 'het nieuwe wonen en werken'. Huurders kunnen hun woning en kantoor in hetzelfde gebouw huren. De naastgelegen panden aan de Prinsengracht en Egelantiersstraat worden meegenomen om deze herbestemming te realiseren. Op de begane grond blijft de winkel van Gunters en Meuser gevestigd.

Bron: Google maps

Meer informatie?

Evelien Schrijver

Projectleider

Duurzaam gebouw

De woningen en kantoren zijn na de herbestemming geheel gasloos. Er wordt een lage temperatuurverwarming aangebracht en met warmtepompen.

Werkzaamheden

Samen met architectenbureau J. van Stigt worden de werkzaamheden aan het monument ter hand genomen. Er vindt herstelwerk plaats aan de buitengevels. Aan het pand aan de Prinsengracht wordt de bestaande keldervloer vervangen door een nieuwe betonnen keldervloer en een nieuw zinken dak aangebracht.
Daarnaast wordt er een nieuwe indeling gemaakt voor de kantoren en woonbestemming. Tijdens de uitvoering van het werk, blijft de ijzerwarenwinkel geopend.

Historie

De geschiedenis van ijzerwarenwinkel Gunters & Meuser gaat terug naar 1826. Nadat zijn vader (metselaar) van een steiger viel en overleed, werd in 1826 Jan P. Gunters (20) kostwinner door als marskramer in de Jordaan schoenmakersgereedschappen uit te venten. Op den duur kwam er een heus winkeltje, met de weduwe Gunters achter de toonbank. Uit dit winkeltje op de Prinsengracht tegenover de Prinsenstraat ontwikkelde zich een degelijke winkel in ijzerwaren, sinds 1875 op Egelantiersgracht 2, daarna uitgebreid met de aansluitende nummers 4 en 6 en het hoekpand Prinsengracht 108.

De panden aan de Egelantiersgracht werden in 1917 vervangen door één groot pand in Amsterdamse-Schoolstijl naar ontwerp van P. Vorkink & Jac. Ph. Wormser in opdracht van Dhr. Gunters en Dhr. Meuser. Het betrof hier een winkel, een magazijn en een aantal kantoorlokalen. De uitvoerder was de Amsterdamsche Fabriek van cement-ijzerwerken (Systeem Monier) 'Wittenburg'. 

Bron:.amsterdamse-school.nl