Herbestemming en restauratie Deprez-gebouw

Projectinformatie

Project Deprez-gebouw
Locatie Tilburg
Opdrachtgever Gemeente Tilburg
Architect Stichting Monumentenfonds Brabant / Architectenbureau J. van Stigt / Restauratiearchitectuur BBM

De restauratie en herbestemming van de oude stoomketelfabriek Deprez te Tilburg is gerealiseerd.

De voormalige stoomketelfabriek van de Gebroeders Deprez in Tilburg is één van de iconen van het Spoorzonegebied. Dit gebouw is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument. Het behoud van het fabrieksgebouwtje heeft zowel een historische waarde als een architectuurhistorische waarde. De fabriek is een enorme stimulans geweest voor de industriële ontwikkeling van Tilburg als textielstad. De architectuur van de voorgevel, de sheddaken en de draagconstructie geven het gebouw de typische fabrieksarchitectuur.

Het gebouw functioneert als “pilot” voor het gehele gebied en krijgt een publieke functie. In het nieuwe gebruikis Deprez de poort van het gebied geworden, de huiskamer en ontmoetingsruimte, de 1e jaren letterlijk de sleutelpoort van het gebied.
De komende jaren is Deprez als eerste ontwikkelde locatie ook de vanzelfsprekende plaats voor vergaderingen, tentoonstellingen en eventuele projectbureaus in het voorhuis als kantoorfuncties.

Bijzonderheden

  • Buiten klassiek monument
  • Binnen hedendaagse sfeer
  • Karakteristieke lichtstraten behouden
  • Optimaal ruimtegebruik
  • Nieuw gemaakte kelder