Herbestemming Klooster Groot Bijstervelt

Projectinformatie

Project Klooster Groot Bijstervelt
Locatie Oirschot
Opdrachtgever VB2 Vastgoed
Architect Hylkema Erfgoed

Het voormalig Montfortanenklooster Groot Bijstervelt in Oirschot wordt door Nico de Bont herbestemd  tot een hoogwaardig, levensloopbestendig woonzorgcomplex. VB2 Vastgoed, opdrachtgever van deze herbestemming rondde afgelopen periode de bestemmingsplan procedures af. Een gedeeltelijke sloop van het gebouw moet voor de zomervakantie zijn afgerond. Na de vakantie starten we direct met de werkvoorbereidings- eindkoopfase en richten we ons qua uitvoering op een start in oktober met de nieuwbouw en restauratie van het pand.  Het project wordt in een bouwteam uitgevoerd samen met TBI zusterbedrijf  Croonwolter&dros b.v. voor de te realiseren W- en E-installaties.

Het Rijksmonumentale hoofdgebouw  van het klooster biedt straks plaats aan 46 woningen voor ouderen die zware zorg nodig hebben – psycho geriatrie en somatiek – en wooneenheden voor lichtere zorg. De later aangebouwde delen en het deel tussen het hoofdgebouw en de kapel, worden gesloopt om plaats te maken voor  “Het Koetshuis”. Dit is de Oostvleugel van het gebouw. Hierin komen woningen voor mensen die minder intensieve zorg nodig hebben. De aan de achterzijde gelegen boerderij met bijgebouwen wordt eveneens gesloopt. Hiervoor in de plaats komt “De Residentie” met woningen voor (lichte) zorg. De twee zorgpartijen die hier straks met elkaar gaan samenwerken zijn De Blue Print Group (bekend van Samen aangenaam ouder worden) en de Valuas Zorggroep.

Zowel het tussenstuk aan de westkant als de vleugel aan de oostzijde van het Hoofdhuis behoorden niet tot het oorspronkelijke gebouw en zijn respectievelijk in 1930 en 1907/1908 aangebouwd. Ze hebben ook niet de rijks monumentale status, zoals de rest van het hoofdgebouw, dat dateert van 1772. De sloop betekent derhalve dat het gebouw weer zijn authentieke contouren terugkrijgt.

De bij het klooster behorende kapel zal worden gerestaureerd en uitgebreid met een paviljoen voor kleinschalige horeca en wordt samen met het park publiek toegankelijk. De kapel wordt straks een erkende trouwlocatie. Het bijbehorende park wordt in samenwerking met de landschapsarchitect van Monumentenwacht Brabant  in de oude staat (1900) teruggebracht.