Herbestemming Sint Jozefpaviljoen Gouda

Projectinformatie

Project Sint Jozefpaviljoen
Locatie Gouda
Opdrachtgever Domus Magnus
Architect KAW Architecten

Op donderdag 13 september is in bijzijn van het projectteam (Terberg Totaal Installaties en Welvaarts) het startschot gegeven voor de restauratie van het Sint Jozefpaviljoen in Gouda. Het historische pand aan de Graaf Florisweg wordt in opdracht van Domus Magnus herbestemd naar duurzame, gasloze zorgwoningen. Projectleider Damie van Vianen; "Het mooie van dit project is, dat we het monument echt herbestemmen met oog op de toekomst. We leveren straks een duurzaam gebouw op met een goed leefklimaat. Door middel van moderne technieken realiseren we toekomstbestendige woningen."

  • Artist Impression

  • Eindresultaat

Herbestemmen naar luxe zorgwoningen

Het voormalig rooms-katholiek ziekenhuis en weeshuis wordt herbestemd tot de nieuwste woonzorglocatie van de woonzorgorganisatie Domus Magnus. Damie: "We zijn er trots op dat we na de prettige samenwerking bij de herbestemming aan de Herengracht in Amsterdam opnieuw samenwerken met Domus Magnus." De locatie is een erkend gemeentelijk monument en wordt voorzien van alle hedendaagse functionaliteiten en faciliteiten. Het project wordt volgens de hoge kwaliteitsnormen van Domus Magnus in een bouwteam uitgevoerd tot een levensloopbestendige plek om te wonen met zorg.

  • Artist Impression keuken/activiteitenzaal

  • Eindresultaat keuken

  • Eindresultaat activiteitenzaal

"WE WERKEN INTEGRAAL MET HET PROJECTTEAM. DE INSTALLATIES ZIJN VAN GROOT BELANG BIJ DE VERDUURZAMING VAN MONUMENTEN. EEN FIJNE SAMENWERKING MET PARTIJEN DIE DEZELFDE AMBITIES NASTREVEN EN INVULLING KUNNEN GEVEN AAN DE WENSEN VAN ONZE OPDRACHTGEVER."

Damie van Vianen, projectleider Nico de Bont

Kleinschalig en monumentaal wonen

In totaal worden er 34 duurzame, gasloze woonzorgappartementen gerealiseerd, verspreid over drie woonlagen. Daarnaast komen er gezamenlijke algemene ruimtes zoals een restaurant, woonkamer en activiteitenruimte. Met een royale opzet is de tuin, net als de binnenkant van het pand, volledig afgestemd op de mobiliteits- en veiligheidsbehoeften van ouderen. Het terras ligt op dezelfde hoogte als het pand. Ook wordt er een eetbare tuin aangelegd. Deze tuin staat garant voor vruchten, kruiden en groenten die de kok en de bewoners zelf kweken. 

Historie

Het Sint Jozefpaviljoen (een gemeentelijk monument) is een voormalig rooms-katholiek ziekenhuis aan de Graaf Florisweg in de Nederlandse stad Gouda. In 1992 fuseerde het ziekenhuis met het toenmalige Bleulandziekenhuis tot het Groene Hart Ziekenhuis. Het gebouw werd gehandhaafd als Jozeflocatie. Sinds begin 2014 was het Sint Jozefpaviljoen niet langer in gebruik als ziekenhuis.

In 1894 werd in Gouda het Sint Josephs Weeshuis gesticht, waar de Zusters Franciscanessen de opvang regelden voor weeskinderen. Vanuit dit weeshuis werd het initiatief genomen om ook een RK ziekenhuis te stichten. In 1929 was het Sint Jozefpaviljoen gereed. Het gebouw was een ontwerp van de Limburgse architect Anton Bartels en de Goudse architect Jacobs Petrus Dessing. Het gebouw bood onderdak aan weeskinderen en bejaarden. Het gebouw was tevens geschikt als ziekenhuis met 40 ziekenhuisbedden. Voor de verpleging van de patiënten werd een beroep gedaan op de Kleine Zusters van de Heilige Joseph.In 1939 werden de activtiteiten als weeshuis stopgezet.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog deed het Sint Jozefpaviljoen dienst als "Kriegslazarett" voor de Duitsers. Op 26 november 1944 werd het ziekenhuis door bommen vanuit geallieerde vliegtuigen getroffen en werd de oostelijke vleugel geheel verwoest. Na de oorlog werd het verwoeste deel van het ziekenhuis herbouwd.

In 1961 werd er een scheiding aangebracht tussen de ziekenhuisactiviteiten en de bejaardenzorg. In 1971 kwam er voor de afdeling bejaardenzorg een nieuwe locatie en was het Sint Jozefpaviljoen enkel nog een ziekenhuis. Na een fusie  met het Groene Hart Ziekenhuis is het gebouw in 2014 gesloten. Momenteel wacht het gebouw een nieuwe, zorggerelateerde, toekomst!